Feudal Alloy :: Návod :: Nothrem.czNávod je již dokončen pro projití celé hry a získání všech medailonů. Stále ale může obsahuvat chyby, nepřesnosti a hlavně překlepy.
Něco v návodu chybí? Našli jste další možnost ve hře? Napište mi na email uvedený na konci.

Hlavní menu

1. Začátek


Hlavní menu

1. Útěk sklepem

Hra nemá žádný tutoriál, takže se vše budeš muset naučit sám... nebo si přečíst návod. Jelikož je hra dostupná pro PC (ovládání na klávesnici nebo gamepadu) i pro řadu konzolí s gamepadem (z nichž má každý trochu jiné rozložení tlačítek), nebudou v návodu uváděny přímo klávesy (např. mezerník nebo levý trigger), ale jména činností používaných ve hře. Jaká činnost je přiřazena na které klávese se dozvíš po stisku ESC na PC nebo tlačítka Menu (dříve Start) na gamepadu. Výjimku tvoří tlačítka pro pohyb, která budu označovat jako šipky. V závislosti na ovladači to ale může být klávesa šipky, klobouček (hat/D-pad) nebo posunutí joysticku nebo páčky (stick).

Po intru (úvodním videu, které vysvětluje začátek hry), až Attu seskočí do sklepa, běž doprava (drž šipku doprava nebo joystick doprava) a skoč dolu do jámy. Tlačítkem útoku rozbij sud a seber šrot. Ten ve hře funguje jako zkušenost, takže čím více šrotu sebereš, tím rychleji získáš speciální vylepšení útoku, obrany a dalších vlastností. Množství sebraného šrotu zobrazuje horní stupnice napravo nahoře vedle ikony ozubeného kola.

Vrať se doleva (drž šipku doleva nebo joystick doleva) a pomocí skoku se dostaň nahoru. Nyní musíš přeskočit na druhou stranu doprava. Čím déle budeš držet tlačítko skoku, tím dále nebo výše Attu vyskočí.

Na konci je dřevěný zátaras, který lze rozbít mečem. Několikrát udeř do zátarasu a pokračuj dál.

Později narazíš i na jiné zátarasy, které bude potřeba rozbít speciálním útokem. Proto budu vždy uvádět typ zátarasu, abys věděl, čím je potřeba ho zničit (a zda ho vůbec zničit můžeš).

Vyskoč nahoru a doběhni k polici, kterou také rozbij mečem. Tím se nejen otevře cesta dál, ale zároveň na zem spadne kanistr s olejem. Olej ve hře funguje jako životy, které zobrazuje horní stupnice nalevo vedle akvária. Když Attua někdo nebo něco zraní, část oleje z něj vyteče. Když Attu přijde o všechen olej, rozpadne se a nebude moci pokračovat! Pak ho nějaký hodný robot odnese na začátek oblasti nebo k poslednímu uložení a doplní mu olej.

Olej sebereš tak, že si na něj stoupneš a zmáčkneš tlačítko dolu. Nyní si všimni, že se olej zobrazil v prostředním políčku vpravo nahoře. Toto políčko zobrazuje aktuálně vybranou nádobu s olejem. Tlačítem použít olej ho můžeš doplnit. Tlačítkem přepnout olej vybereš jinou nádobu, kterou máš v inventáři (jelikož ale teď žádnou jinou nemáš, nejde to).

Hra bere tyto aktivní sloty jako oddělený inventář, takže je automaticky nedoplňuje. Pokud tedy sebereš nebo koupíš další nádoby stejného typu, vloží se do hlavního inventáře. Teprve po stisku tlačítka přepnout olej se přesunou do aktivního slotu. Stejně tak, když ti dojde jeden typ nádoby, budeš muset stisknout tlačítko přepnout olej, aby se z inventáře vložil jiný typ (není to tedy automatické jako v jiných hrách).

Pokračuj dál a tlačítkem nahoru vylez po žebříku. Nahoře tě zraní elektřina - to jen čistě pro efekt, aby ti hra ukázala, jak zranění funguje.


Hlavní menu

2. Vařená ryba

Jdi dál a tlačítkem dolu slez po žebříku. Následuje oblast, ve které je hodně horko. Všimni si proto budíku přehřátí nalevo pod stupnicí oleje, který zobrazuje teplotu Attuho těla. Útokem nebo dalšími vlivy se totiž jeho tělo zahřívá, a když dosáhne červené oblasti, nebude moci Attu útočit! (To zahrnuje i speciální útoky, které získáš později!) V takovém případě je nejlepší vzít nohy na ramena a počkat, až se jeho tělo zase ochladí.

Vařená rybaVařená ryba
Popis obrazovky

Pokračuj dál dolů, pak doprava, a u bedny dál dolů. U bedny se symbolem sněhové vločky stiskni šipku nahoru a pak šipkou dolu posbírej nádobky s chladící tekutinou. Ty krátkodobě ochladí Attuovo tělo, takže bude moci útočit, i když je přehřátý. Všimni si, že se zobrazila v pravém políčku vpravo nahoře. Až budeš mít více typů chladících kapalit, můžeš mezi nimi přepínat tlačítkem Přepnout chlazení.

Teď ale ještě chladící tekutinu nepoužívej, protože v současném horkém prostředí je její účinek velmi krátký a je potřeba ji vypít těsně před útokem. Vrať se po žebříku nahoru, stoupni si k bedně napravo, vypij chladící tekutinu stiskem tlačítka Použít chlazení a rozbij bednu. Posbírej šrot (zkušenosti) a pak rychle utíkej doleva, kde na stropě uvidíš dřevěný zátaras. Stoupni si pod něj, stiskni šipku nahoru a pak několikrát tlačítko útoku. Pokud začne Attu odporovat, opět se přehřál a budeš muset vypít další nádobu s chladící tekutinou.

Až bude zátaras pryč, vyskoč a tlačítkem nahoru se chytni žebříku, po kterém vylez do bezpečí.


Hlavní menu

1. Do světa

Vyskákej po plošinách k sudu, který rozbij a šipkou dolu posbírej nádoby s olejem. Seskoč dolu, pokračuj doprava, vylez po žebříku nahoru a dál do další oblasti.

Hlavní menu

2. Bojiště

Mapa první oblastiMapa první oblasti

Hlavní menu

1. Les

Proběhni lesem doprava, přeskoč spadlý most a jdi dál. Až se dostaneš k dřevěnému mostku, stoupni si na něj, stiskni tlačítko dolu a pak tlačítko skoku. Díky tomu Attu proskočí dřevěnou plošinou a dostane se do oblasti pod ním. Toto je důležitá schopnost, na kterou je potřeba pamatovat!

V malé jeskyni útokem znič oba ježky (to jsem si nevymyslel, to je jejich jméno; viz oficiální Artbook) a bednu. Posbírej šrot a také koruny, které v téhle hře fungují jako platidlo (pěkná připomínka, že jde o českou hru). Množství korun, které máš u sebe, zobrazuje číslo vpravo nahoře vedle ikony mince s korunou (které ale spíše vypadá jako podivná šipka v kolečku).

Vyskákej opět nahoru a pokračuj doprava až k zavřeným ocelovým dveřím. Dveře na útok nereagují a tak bude potřeba najít způsob, jak je otevřít. Všimni si sloupku vpravo nahoře se zeleným tlačítkem na vrchu. To vypadá jako něco, co by mohlo ty dveře otevřít.

Vyskoč tedy na žebřík nahoře, znič ježka vlevo, skoč na plošinu vlevo, pak na tu nahoře a přeskoč doprava, kde znič dalšího ježka. Po žebříku slez k tlačítku a šipkou nahoru ho stiskni.

Vylez nahoru, seskoč dolu a projdi otevřenými dveřmi do další oblasti.


Hlavní menu

2. Jeskyně

Vyskákej po plošinách nahoru, kde znič ježka a sud, ze kterého seber šrot a koruny. Seskoč dolu na plošinu níže, a znič další bednu se šrotem (pokud se netrefíš, budeš muset opět vyskákat nahoru).

Seskoč na dno jeskyně a znič další dva ježky a bednu. Nyní, pokud se vrátíš průchodem do předchozí oblasti a opět sem, zjistíš, že se nepřátelé opět obnovili. Tímto způsobem můžeš ve hře získávat nekonečné množství šrotu a korun, které potřebuješ pro vylepšování Attuho těla a nákup nových součástek. Zatím ale není potřeba toto dělat, protože nemůže nic kupovat a další úroveň je ještě daleko.

RuceRuce

Ze dna jeskyně slez po žebříku dolu, kde napravo šipkou nahoru otevři truhlu a šipkou dolu seber první část těla: ruce.

Tlačítkem inventáře otevři menu, stiskni šipku dolu, aby ses dostal do inventáře a tlačítkem skoku (nebo Enter na PC) použij nově získané ruce. Nejprve si ale všimni v popisu, že tyto ruce dvakrát zvyšují zbroj (tedy odolnost proti útoku a snižují množství oleje, o které přijdeš). Všimni si také, že vedle údaje "zbroj" je jedna tečka, což znamená, že ruce vylepšují zbroj o jeden bod (vlastně o dva, protože je zbroj uvedena dvakrát).

Každá část těla (nebo chceš-li brnění) je vždy zaměřená na nějakou vlastnost, kterou má vždy (nebo většinou) a následně má druhou podle toho, z čeho je vyrobena. Ruce vylepšují zbroj, hlava zvyšuje teplotu přehřívání, tělo určuje základní kapacitu oleje a nohy zase rychlost chlazení. Meč samozřejmě vždy uděluje poškození. Z materiálů pro příklad uvedu, že železo zvyšuje kapacitu oleje, měď zlepšuje chlazení, bronz zase přidává poškození a ocel zvyšuje teplotu přehřívání. Pokud si Attu oblékne všechny části (tedy hlavu, tělo, ruce i nohy) ze stejnéjho materiálu, získáš achievement Sladěný.

Tlačítkem inventáře zase menu zavři a dej se doleva, kde otevři truhlu a posbírej koruny, které se z ní vysypou.

Všimni si, že podle barvy truhly lze poznat, co v ní je. Hodně světlé truhly obsahují koruny, středně tmavé (do šeda) obsahují části těla a hodně tmavé obsahují nějaké vylepšení nebo něco, co se týká samotné hry.

Jdi úplně doleva a všimni si dřevěné zábrany na stěně (nad Attuovou hlavou). Výskoky a útoky ji znič a projdi do skryté jeskyně. Posbírej šrot z beden a sudů po cestě dolu po žebříku a zbav se všech nepřátel za zdánlivou stěnou nalevo, abys mohl vybrat korunky z truhly. Pak se stejnou (a jedinou) cestou vrať do hlavní jeskyně.

Vrať se po žebříku do horní jeskyně a pak po žebříku napravo do další oblasti.


Hlavní menu

3. Kupec

Běž pořád doprava, dokud nedojdeš ke stanu. Nejprve stiskni šipkou nahoru zelené tlačítko na sloupku, které slouží jako uložení (poznáš podle zelené ikony diskety, která se na sloupku objeví). Uložení v této hře nefunguje jako v jiných, kdy se ukládá celá hra a v případě smrti nebo ukončení hry o vše přijdeš. Uložení pouze určuje místo, na kterém se objevíš v případě smrti (tedy, když Attuovy dojde olej) nebo když hru ukončíš. I když se Attu rozbije a vráti se na místo uložení (nebo hru ukončíš), stále bude mít všechny předměty, šrot i koruny, které nasbíral až do posledního okamžiku.

Uložení hry se synchronizuje s cloudem herního systému (např. Steam), takže můžeš pokračovat v hraní i na jiném PC/konzoli, pokud se přihlásíš stejným účtem. Synchronizace na konzolích ale může být podmíněna nějakým členstvím (např. PS Plus).

Použití tlačítka uložení zároveň Attuovi doplní olej, takže má smysl ho použít, kdykoliv procházíš kolem něj, i když jsi ho již jednou použil. Někdy tak může být výhodnější vrátit se třeba o dvě místnosti zpět k uložení, než plýtvat drahocené nádoby s olejem. Pozor ale na to, že když se vrátíš do jiné místnosti, obnoví se nepřátelé, takže je budeš muset zabít znovu.

Po uložení dojdi ke stanu a šipkou nahoru do něj vejdi. Najdeš zde kupce (což je robot ovládaný křečkem v kleci), od kterého můžeš nakupovat nádoby s olejem a chladídí kapalinou, různé typy granátů, další součástky těla a různé druhy mečů. Jelikož granáty zatím nedokáže Attu házet (což zjistíš snadno tím, že nějaký zkusíš koupit a stiskneš tlačítko Hodit granát), nemá smysl za ně utrácet koruny a na části těla ani meče ještě nemáš, a tak raději nakup nádoby s olejem, a pár na chlazení, protože se budou hodit na likvidaci nepřátel.

Utracením 20 tisíc korun u kupce získáš achievement Shopaholik. Není ale potřeba zbytečně utrácet za drahé části těl a meče, které nepotřebuješ. Spíše nakupuj zásobu oleje a chlazení, které se vždy hodí na likvidaci nepřátel. Pokud naopak naspoříš 15 tisíc korun, získáš achievement Šetřílek. Ale ani pro tento achievement není potřeba se omezovat, protože v poslední části hry již nebude potřeba tolik nakupovat a koruny se budou jen hromadit.

U kupce se ale můžeš podívat, jaké části těl a meče hra nabízí a co vylepšují. Základní vylepšení kromě zbroje (které jsi již našel) je poškození, které zvyšuje účinnost útoku, takže bude potřeba méně úderů ke zničení nepřátel a tedy dojde k nižšímu zahřátí. Dále může část těla obsahovat olejovou nádrž a zvyšovat tak kapacitu oleje, což znamená, že Attu vydrží více útoků. Poslední dvě vylepšení jsou rychlost chlazení a teplota přehřívání. Zatímco rychlost chlazení zvyšuje úbytek teploty a tudíš zrychluje chlazení v době, kdy Attu neútočí, tak vlastnost teplota přehřívání zvyšuje množství tepla, které je Attuovo tělo schopno snést, než se přehřeje, a tudíž zvyšuje počet útoků, které může Attu provést před tím, než se přehřeje!

Je potřeba ale poznamenat, že v začátcích hry je vliv zvýšené teploty přehřívání zanedbatelný, a i když si ho zvýšíte o 3 až 4 body, stále nepocítíte žádný rozdíl v počtu útoků před přehřátím. Ze začátku tedy spíše používejte části těla zlepšující poškození, zbroj nebo kapacitu oleje (tedy útok, obrana a životy), což vám mnohem více pomůže s likvidací nepřátel. Jako ochrana před přehřátím je ze začátku účinnější použití chlazení.

Až budeš mít nakoupeno (a tím nemyslím, že si máš přihnout alkoholického oleje), stiskem tlačítka inventáře zavři obrazovku obchodu a vyjdi ze stanu.

Můžeš jít doleva a seskočit dřevenou plošinou do malé jeskyně, ale jediné,co tady najdeš jsou železné dveře nabité elektřinou, které mečem nerozbiješ. Zatím je tedy ignoruj a vrať se nahoru.

Jdi doprava a několikrát prašti strašáka - získáš tím první Achievement. Jdi dál až k turistickým značkám (další náznak, že jd o českou hru) a seskoč skrz plošinu dolu.

Zde si stoupni k ovladači a stiskem tlačítka nahoru ho aktivuj. Toto je teleport, pomocí nějž se můžeš přenášet mezi oblastmi. Zatím nic nedělá, protože jsi našel první, ale až najde a aktivuješ druhý, budeš se moci mezi nimi přenášet a vrátit se tak ke kupci.

Od teleportu vyskoč na plošinu a po žebříku vylez nahoru. Ignoruj schránku s červeným nápisem a po žebříku slez do další oblasti.


Hlavní menu

4. Jeskyně s výtahem

V jeskyni znič ježka a slez dolu. Znič kraba (rybka na nožičkách) a ježka. Rozbij sud a vrať se k žebříku. Vylez nahoru a všimni si plošiny napravo, na kterou budeš muset zeshora seskočit. Přeskoč na další plošinu u zátarasu a rozbij ho.

V další oblasti je výtah a tlačítko na jeho přivolání. Jelikož je ale tady, stoupni si na něj a stiskem dolu a skoku seskoč dolu. Dojdi k tlačítku a jeho stiskem výtah přivolej dolu. Dej si pozor, aby Attu nestál pod výtahem, protože by ho to rozbilo (což znamená návrat k poslednímu uložení).

Znič ježka napravo, rozbij bednu a po žebříku vylez nahoru. Zde znič ješka a vosu (což je spíše rybka v mini-vrtulníku). Vyskákej nahoru a posbírej koruny z bedny.

Slez dolu k výtahu a rozbij zátaras nalevo. (Železné dveře napravo se otevírejí tlačítkem za nimi a tak nejdou zatím otevřít.) Z truhly seber meč a v inventáři ho použij, protože kromě poškození (které má i současný meč) zlepšuje i zbroj.

Nic jiného zde již není a tak si stoupni na výtah a stiskem tlačítka nahoru se nech vyvést nahoru a jdi zpět do předchozí oblasti.

Dej si pozor na to, že krab a ježek jsou opět na svém místě a zabij je (pro šrot a koruny). Seskoč dolu a projdi dveřmi (šipkou nahoru).


Hlavní menu

5. Konečně mapa

Slez dolu po žebříku a uprostřed přeskoč doprava, kde otevři truhlu. Najdeš v ní mapu, kterou po otevření inventáře tlačítkem skoku (nebo Enter na PC) otevři. Nyní se můžeš přepnout na obrazovku mapy (třetí záložka v menu) a podívat se, kde jsi. Mapa zobrazuje jednotlivé oblasti (jeskyně) jako obdélníčky a průchody mezi nimi jako propojení. Tam, kde část oblasti nebo propojení chybí, je něco, co jsi zatím neobjevil (obvykle další oblast nebo průchod).

Od truhly se vrať k žebříku a skoč dolu. Zbav se ježka a pak si doplň olej. Seskč doprava dolu a rychle vyřiď pilouna (akvárko s cirkulárkami). Pak posbírej šrot a koruny z beden a vrať se k žebříku. Opět si doplň olej, o který jsi přišel soubojem.

Stoupni si pod dřevěný zátaras na stropě a znič ho. Vylez požebříku a jdi do malé jeskyně (viz mapa). Opatrně skoč na výstupek pod sebou a drž tlačítko dolu, abys zjistil, co je pod tebou. Až oba krabi odejdou doleva, seskoč dolu a znič je (nebo naopak až budou pba úplně napravo, skoč doleva, otoč se a znič je). Uvědom si, že když útočíš na dva soupeře zároveň, zraňuješ je zároveň a potřebuješ méně útoků na jejich zničení (a tudíž nehrozí přehřátí).

Rozbij sud a posbírej chladící kapalinu. Pak vyskákej zpět doprava nahoru a po výstupcích přeskákej doleva a pak doprava nahoru k truhle, ze které vyndej nové akvárko. To sice zvyšuje poškození, ale zároveň zvyšuje přehřívání, takže jeho použitím nic moc nezískáš (ale jelikož základní akvárko nic nepřidává, můžeš ho stejně použít).

Nic jiného zde není a tak se vrať do předchozí oblasti, slez po žebříku a vylez zpět k truhle uprostřed žebříku, kde jsi našel mapu.

Od truhly jdi doprava do další oblasti a slez dolu po žebříku (betonový zátaras zatím nedokážeš zničit). Projdi dveřmi a seber první medailon, který ukradli bandité vesničanům. Sebrané mailony se zobrazují na poslední záložce v menu stejně jako získané achievementy.

Pokračuj doleva a přeskoč na plošinu k ježkovi. Znič ho společně s vosou a skoč co nejvíce doleva to půjde. Pokračuj po plošině doleva a vyskákej po výstupcích nahoru. V jeskyních na tebe budou po různu útočit vosy, které se částečně pohybují náhodně a tak je nebudu hlásit! Prostě je znič dřív, než tě bodnou. Pokud vosa přilétá seshora, můžeš na ni útočit se stiknutou šipkou nahoru.

Až se dostaneš na dřevěnou plošinu, přeskoč na trávu a znič ježka. Jdi do další oblasti, vyjeď výtahem nahoru a z truhly seber meč, který zvyšuje teplotu přehřívání. Pokračuj dál a projdi dveřmi do další oblasti. Zde jdi doleva a znič podpěru závalu. Tím si otevřeš cestu zpět k uložení a kupci a zároveň rychlejší cestu zpět do jeskyně. U kupce si doplň zásoby oleje a chladící kapaliny.


Hlavní menu

6. Souboj v aréně

Od kupce seskákej dolů do jeskyně s železnými dveřmi a dej se doprava zpět do jeskyně. Slez po žebříku, seskoč do výtahové šachty a jdi doprava do velké jeskyně. Seskoč dolu skrz dřevěný mostek a skrz dřevěné plošiny až k truhle s korunami. Pak seskoč úplně dolu a stiskni tlačítko pro uložení.

Tlačítko uložení uvnitř jeskyně nevěstí nic dobrého a dá se předpokládat, že se chystá souboj s bossem. Tahle hra ale nefunguje jako ostatní, takže nečekej jednoho velkého bosse, kolem kterého budeš 10 minut poskakovat.

Zbav se kraba a vosy napravo a pokračuj doprava. Piláka můžeš buď zničit nebo přeskočit a dostaň se až na vyvýšenou travnatou plochu se sudem plným oleje.

Pak se vrať doleva k uložení a přejdi do další oblasti.

Vylez po žebříku a stiskni tlačítko pro otevření dveří. Vejdi do místnosti, ve které tě čeká těžký souboj, během kterého je klíčové ve správný okamžik používat chlazenía a olej, abys udržoval Attuova robota v bojeschopném stavu. Pamatuj na to, že když zemřeš, sice se objevíš u uložení před vstupem, ale přijdeš o olej a chlazení, které jsi již použil a navíc budeš muset provést boj od začátku (protože přechod mezi oblastmi resetuje nepřátele).

Pokud je máš, tlačítky Přepnout olej a chlazení vyber velké barely oleje a chladící kapaliny, které budou během boje mnohem účinější. Moje rada ale je, nejprve zkusit boj jednou nebo dvakrát s menšími nádobkami (které můžeš získat u kupce), abys zjistil, jací nepřátelé na tebe čekají a odkud budou přicházet. Dá se tak mnohem lépe naplánovat, jak se po místnosti pohybovat a odkud útočit. Rozhodně nechceš stát v levém rohu místnosti v okamžiku, kdy se tam objeví pilák a rozřeže tě, zatímco doplňuješ olej a chladící kapalinu z velké nádoby (o kterou tak přijdeš).

Pokud vám během boje dojdou nádoby s olejem nebo chladící kapalinou, použijte předchozí velkou jeskyni pro získání korun z kraba, piláka, ježků a vos a pak zajděte ke kupci dopnil zásoby.

Během boje pamautuj, že na vosy přilétající zhora je lepší útočit se stiknutou šipkou nahoru, abys je zasáhl dřív, než budou moci sami zaútočit. Krabové a piláci se zase dají přeskakovat, takže když se dostanou až k tobě, tak není nutné snášet jejich útoky (proti kterým zatím nemá Attu dobrou obranu), ale je lepší je přeskočit a doběhnout na druhou stranu místnosti (čímž se zároveň Attu ochladí a bude moci rychleji útočit).

Až zabijete všechny nepřátele, což obnáší dva piláky, několik krabů a hromadu vos (vážně jsi takhle na začátku čekal velkého bosse?!?), posbírej zbylý šrot a jdi doleva, kde si můžeš opět hru uložit (a doplnit životy). Tím se zároveň tato místnosti označí jako splněná, takže se v ní už nebudou objevovat nepřátelé.


Hlavní menu

7. Granáty!

Pokračuj doleva, projdi dveřmi, vylez po žebříku se seskoč k truhle, ve které najdeš červený modul pro házení granátů (moduly se zobrazují v inventáři na čtvrté záložce). Pokračuj k betonovým dveřím, které nemůžeš otevřít. Vylez proto po žebříku a z bedny posbírej (šipkou dolu) bomby.

Slez tedy po žebříku dolu, dojdi těsně ke dveřím a stiskni tlačítko Bomba. Kousek ustup a opětovným stiskem tlačítka bomby ji odpal. Vylez po dlouhém žebříku nahoru a zbav se ježka. Nyní budeš muset zničit betonový zátaras, před které se nemůžeš postavit ani před ně nemůžeš granát položit. Proto stiskni a drž tlačítko bomby a počkej, až se Attu napřáhne (uvidíš ukazatel směru hodu). Až bude Attu mířit na zátaras, tlačítko pusť a Attu granát hodí. Jakmile bude granát u zátarasu, musíš ho rychle odpálit dřív, než se stihne odrazit a spadnout do jámy dole.

Za betonovým zátarasem znič mečem ten dřevěný a posbírej korunky z truhly. Pak vylez po žebříku a pokračuj až k další bedně, kde posbírej další granáty. Jeden polož na betonovou podestu a odpal ho. Jdi do další oblasti, znič podpěru u závalu a nech se vyvést výtahem k dalšímu betonovému zátarasu.

Ten odpal, jdi dál, zbav se ježka, kraba a vos a vyskákej nahoru k truhle, ve které najdeš červenou cartrige. Při návratu znič ještě dřevěnou blokádu nalevo a vyber šrot ze sudu a bedny.

Vrať se do předchozí oblasti, vylez po žebříku a dveřmi se dostaneš zpět ke kupci. Ulož si a pokud jsi sbíral všechny korunky, měl bys mít dostatek (kolem 1500) na nákup nějaké části těla. Osobně bych doporučil měděné tělo, které dobře chladí a zvyšuje kapacitu oleje. (Naopak neporučuji kupovat nohy, protože záhy najdeš jedny velmi šikovné.)

Také se ti pomalu začíná plnit inventář nepotřebnými částmi (farmářská hlava a tělo, selské ruce, železný meč, apod.), které můžeš z inventáře vyhodit na zem tlačítkem útoku. Zatím sice nemáš inventář plný, ale až k tomu dojde, může být pozdě rozhodovat, které části si nechat a které zahodit.

Poznámka: nyní můžeš použít cartrage (což je vstupenka do další oblasti), ale nejprve bys měl použít nově získanou schopnost používat granáty a projít dříve nedostupné části této oblasti. Také bys měl zůstat v této oblasti dokud nenasbíráš dostatek šrotu (alespoň) na první úroveň, abys mohl získat první vylepšení.


Hlavní menu

8. Skrytá jeskyně

Od kupce seskákej dolu pod dřevěný mostek, dej se doprava a seskákej dolu do velké jeskyně. Zde se zbav vos, ježků, kraba a piláka a dostaň se do oblasti vravo dole, kde najdeš na zemi dřevěnou podestu, skrz kterou nejde proskočit (v mapě je tato oblast nezobrazená). Polož na podestu granát a odpal ho.

Seskoč dolu a projdi dveřmi. Rozbij sud se šrotem a zbav se vos. Pak opatrně seskákej dolu (tlačítkem dolu se můžeš podívat, co je pod tebou) a zbav se dvou krabů. Pak jdi úplně doprava a skoč do stěny naprava (zhruba do výšky nad Attuovou hlavou). Odhalíš tím skrytou část s bednou a truhlou, ve které je velmi neužitečná hlava přidávající chlazení a přehřívání.

Vrať se doleva a po propadlech přeskákej na plošinu. Zde se budeš muset zbavit úlu, ze kterého neustále vylétávají včely. Nejlepší bude, když použiješ chlazení, doběhneš pod úl (přičemž po cestě zničíš případné včely), stiskneš šipku nahoru a rychlými útoky úl zlikviduješ. Pak seber šrot z nepřátel a bedny, slez po žebříku a jdi do další oblasti.

Dveře jsou zavřené a tak skákej po výstupcích nahoru a likviduj vosy (útok nahoru). Vpravo nahoře znič sud a posbírej olej. Pak přeskákej k propadlům nalevo a opatrně (aby nenarazil do zdi), ale rychle vyskákej nahoru. Na výstupku nalevo si můžeš odpočinout.

Nahoře přejdi doleva do další oblasti, kde znič výstuhu u závalu, čímž si otevřeš cestu zpět do velké jeskyně s uložením.

Vrať se zpět do oblasti napravo a znič dřevěný zátaras. Rychle se zbav kraba a úlu a veber koruny z truhly. Vrať se doleva do velké jeskyně a po plošinách a žebříku se dostaň nahoru ke dveřím. Projdi jimi, vylez nahoru a znič betonový zátaras. Z truhly seber nohy, které zvyšují poškození a rychlost chlazení (můžeš je prohazovat za ty, které zvyšují kapacitu oleje podle toho, zda likviduješ slabé nebo silné nepřátele).

Pokračuj pořád doprava, ignoruj dveře s slez po žebříku dolu. Zbav se nepřátel a vyber koruny z truhly nalevo. Zpět se dostaň přeskákáním přes horní plošiny.

Vylez po žebříku a projdi dveřmi. Posbírej šrot a skákej nahoru. Seber granáty z bedny a pokračuj nahoru. Drž se vlevo, dokud nenajdeš průchod do vedlejší jeskyně, kde si tlačítkem můžeš otevřít dveře a zkrátit si cestu ke kupci. Vrať se zpět a skákej pořád nahoru až ke dveřím. Projdi, zbav se ježka napravo a pak vyber koruny z truhly nade dveřmi. Zbav se piláka nalevo (když si šikovně stoupneš na pravý konec kamenného výstupku, budeš ho moci zničit, aniž by na tebe dosáhl) a pokračuj doleva. Vyber šrot z jámy a pak koruny z truhly nahoře. Pak se podle mapy vrať zpět ke kupci nebo pokračuj v získávání korun a šrotu z nepřítel. Pokud chceš trénovat, je to nejlepší ve velké jeskyni pod kupcem, kde je uložení, které můžeš použít pro léčení a je zde pilák, ze kterého je nejvíce šrotu (a pak také hejno vos pro ještě více šrotu).


Hlavní menu

9. Nová úroveň

Až nasbíráš dostatek šrotu (díky povaze hry nelze příliš určit, kdy to bude a tak to nejde zahrnout do popisu výše), otevři tlačítkem inventáře menu a přepnu se na druhou záložku. Zde jsou 3 stromy, které představují útok, obranu a chlazení. Nyní máš jeden bod a tak si může vybrat jedno ze spodních vylepšení. Zuřivost přídá sílu a tedy zlepší poškození, odolnost zvýší zbroj a tedy ztrátu oleje a výdrž zlepší chladící systém, takže získáš více útoků. Při výběru je potřeba dát pozor i na to, jaké další vylepšení jsou na daném stromě. Například strom útoku kromě poškození snižuje i přehřívání, čímž nahrazuje vylepšení ze stromu chlazení. Strom obrany zase zlepšuje jak zbroj, tak i kapacitu oleje a částečně i chladícího systému. A nakonec strom chlazení hned na druhé větvi nabízí magnetické tělo (odpovídá dovenosti Učenec z jiných RPG; nebo Idiot z Fallout 4), díky kterému budete lépe získávat šrot a rychleji dosáhnete na další vylepšení.

Důležité je hlídat si množství šrotu, protože další úrovně již hra nebude oznamovat a pouze zobrazí šipku na konci ukazatele šrotu. Pokud je tedy uvidíš, podívej se do menu na stromy vylepšení a použit získané body.

Nyní se můžeš přes velkou jeskyni vrátit ke kupci a korunky utratit.


Hlavní menu

10. Dveře OIL

Také sis všiml, že písmena na červené cartrage nápadně připomínají písmena OIL (anglicky olej) spojené se symbolem 0/1 (symbol pro tlačítko zapnutí/vypnutí)? Když se podíváš do mapy, kterou jsi nedávno našel, zjistíš, že stejné symboly jsou nakresleny napravo od stanu kupce. Jdi tedy od stanu doprava a vylez po žebříku. Zde najdeš červenou, blikající zásuvku, do které můžeš cartrige vložit, čímž se otevřou ocelové dveře.

Pokračuj dál, zbav se vos, kraba a piláka (nebo ho přeskoč), dojdi až k žebříku a doplň si olej. Vylez na žebřík a zbav se úlu.

Než půjdeš dál, vrať se doleva a přeskoč po plošinách k truhle, ze které vyndej železné nohy, které zvyšují rychlost chlazení a kapacitu oleje (velmi užitečné).

Jdi ke dveřím, postav se na propadlo a chvilku počkej. Jakmile dopadneš dolu, budeš muset zabít dvě včeli přilétající ze dvou směrů, což se lépe řekne než udělá. Nejlepší bude, když seskočíš doleva dolu a odběhneš k ježkovi (pozor, aby tě nezranil). Včely pak vyřiď útokem nahoru. Zbav se ježka a stiskni zelené tlačítko napravo, čímž otevřeš dveře.

Zároveň vysuneš propadla, přes která musíš skákat rychle, protože se ve vteřině (doslova) opět sklopí a Attu spadne. Vyskákej tedy nahoru a doprava (a mysli na to, že musíš tlačítko skoku déle podržet, aby se Attu stihl dostat na propadlo.

V další oblasti je žebřík s železným poklopem, který nejde zničit. Proto pokračuj k tlačítku, kterým ho otevřeš. Vrať se k žebříku a vylez nahoru a zbav se ježka a dvou včel. Pak seber granáty a šrot z beden nalevo. Jdi doprava a zatím nemačkej zelené tlačítko! Místo toho vyskákej nahoru k truhle s korunami a pokračuj dál až k truhle s nohami (které ale nejsou moc platné kvůli kombinaci chlazení a přehřívání).

Nyní se vrať k tlačítku, seskoč k němu skrz dřevěný most a stikni ho. Zbav se dvou krabů (můžeš se před nimi schovat tím, že se skrčíš) a pak se vrať doleva a po žebříku dolu. Projdi kolem tlačítka doprava a nově otevřenými dveřmi projdi do další oblasti.

Hlavní menu

3. Diamantové doly

Mapa druhé oblastiMapa druhé oblasti

Hlavní menu

1. Zavřené dveře

Zde jsi již vyšel z oblasti pokryté první mapou, takže nevíš, kam jdeš.

Dojdi ke dveřím a znič zátaras na stropě. Vyšplhej po žebříku do prvního patra a přeskoč napravo, kde se zbav vosy a kraba. Pak stiskni tlačítko a zbav se piláka.

Vylez ještě výš do druhého patra a najdeš zde obrněného, elektřinou nabitého ježka, kterého nemůžeš zničit a navíc vytváří výboje elektřiny, které zraní Attua i na dálku.

Pokud chceš získat obsah truhly (koruny), znič několika dobře mířenými granáty obyčejného ježka na stropě a pak si doplň olej. Rychle přeskoč ježka na zemi, otevři truhlu, posbírej, co půjde, a pak opět rychle přeskoč na druhou stranu a utíkej doprava do bezpečí.

Znič dřevěný zátaras napravo a projdi dveřmi. Zbav se ježka a obrněné vosy přilétající shora a pak vyskákej nahoru doprava. Posbírej olej v sudu a přeskákej doleva. Zbav se ježka a přes propadlo přeskoč k truhle, ze které získáš meč přidávající poškození a kapacitu oleje.

Ocelový zátaras opět nejde otevřít a tak se vrať dolu a dveřmi do předchozí oblasti. Slez po žebříku a jdi doprava skrz dveře dál.


Hlavní menu

2. Bodáky a propadla

Slez po žebříku, zbav se kraba a posbírej olej a ohnivé molotovy. Teď vylez zhruba do poloviny žebříku a skoč doprava na propadlo. Rychle přeskakuj doprava (propadla jsou naštěstí v takové vzdálenosti, že stačí jen držet šipku doprava a mačka tlačítko skoku) až k obrněnému ježkovi.

Rychle se vrať doleva (na nižší travnatou plochu), aby tě ježek nezasáhl (nebo rychle pokračuj skokem dál). Přeskoč ježka a rozbij sud, podivný poklop a ježka na stropě. Pak jdi pořád doprava, kde najdeš ukrytou jeskyňku s truhlou. Seber tělo zvyšující kapacitu oleje o dva body.

Podivná plošina ukrytá pod poklopem je trampolína (Ve středověkém robotickém slova smyslu), takže když na ní vyskočíš, umožní ti doskočit až nahoru k dřevěnému zátarasu na stropě. Útokem nahoru ho znič a vyskoč nahoru do horního patra (zde je potřeba použít malý trik, kdy při skoku na trampolíně může Attu provést druhý skok s odražením ve vzduchu a dostat ještě o kousek výš, než kam ho vyhodí trampolína).

Posbírej věci a jdi doprava do další oblasti.


Hlavní menu

3. Druhá mapa

Zde je další zásuvka na modrou cartrige, takže se budeš muset vydat dolu.

Seskákej skrz výstupky dolu a zeleným tlačítkem si konečně ulož hru a doplň životy. V truhle napravo také najdeš druhou část mapy. Nejprve otevři inventář a mapu aktivuj. Poté se již můžeš tlačítkem mapy podívat, kde to vlastně jsi. Uvidíš, že jsi v nějakém velkém komplexu jeskyní, z nichž vybíhá mnoho cest na různé strany. Také jsou v mapě vidět dvě zásuvky na cartrige.

Nejprve vyskákej doprava a jdi do další oblasti. Zbav se piláka a obrněné vosy (doporučuji použít chlazení) a pak přeskákej doprava k sudu s olejem. Slez po žebříku a rychle přeskakuj po propadlech doleva. Seber šrot a slez po žebříku. Skoč doleva do zdánlivé zdi a odhalíš další prstolam v podobě propadel mířících nahoru.

Rychle vyskákej až na dřevěný most, zbav se vosy a z truhly vezmi meč přidávají poškození a kapacitu oleje (opět). Znič podpěru u závalu a dostaneš se zpět do místa s propadly. Opět tedy slez po žebříku a zbav se dvou piláků napravo. Když se Attu přehřeje, prostě skoč doleva na vyšší plošinu a počkej na ochlazení.


Hlavní menu

4. Druhý medailon

Posbírej šrot a jdi dál do další velké jeskyně. Přeskoč obrněného piláka a vyskoč na výstupek napravo. Počkej, až odejde doleva, seskoč a posbírej šrot z beden. Pak opět rychle vyskoč na výstupek, kde na tebe nemůže.

Vyskoč výš a znič dřevěný zátaras vlevo, pak pokračuj skoky doprava, a nahoru a zbav se piláka na travnaté ploše. Seber druhý amulet ukradený vesničanům.


Hlavní menu

5. Druhý teleport

Opatrně seskoč dolu a pak doleva, kde jsi zničil dřevěný zátaras a na stropě je ježek (toho znič útokem nahoru). Na poklop polož granát, odpal ho a odhalíš trampolínu. Vyskoč nahoru a doleva a skákej po propadlech nahoru. Musíš tak, že skočíš doprava, pak doleva výš a nakonec opět doprava a nahoru až na travnatou plochu napravo. Zde se zbav dvou vos a posbírej granáty. Pak po výstupích vyskákej k truhle, zbav se úlu a posbírej koruny.

Seskoč dolu a doleva, kde přejdi do další oblasti. Zde šipkou nahoru aktivuj druhý teleport. Nyní se můžeš šipkou nahoru a výběrem místa (vlevo nahoře) přenést zpět na Louku a zajít za kupcem. Pro návrat opět použij teleport a vyber oblast vpravo nahoře. Po teleportaci vždy chvilku počkej, aby se Attu stihl ochladit!

Pokračuj do další oblasti, stiskni tlačítko a slez po žebříku, čímž jsi se dostal zpět do hlavní velké jeskyně.


Hlavní menu

6. Dolů do dolů

Vrať se k uložení a sjeď výtahem do spodní části velké jeskyně. Vyskákej nahoru k sudu, seber šrot a pak skoč na malý travnatý výstupek napravo, čím odhalíš místnost s pilákem. Zbav se ho, seber šrot a po žebříku vylez k místu, kde najdeš diamantového kraba (kterého opět nejde zničit).

Nejprve se zbav vosy a obyčejného kraba. Až bude diamantový krab vlevo, vyskoč nahoru a zbav se trubky, ze které vylézají krabíci (tedy malí kraby, nikoliv krabice). Rychle se vrať doprava do bezpečí. Až půjde opět diamantový krab doleva, jdi za ním, otevři truhlu a posbírej koruny. Pak utíkej doprava a po žebříku slez dolu a jdi k výtahu.

Rozbij dřevěný zátaras napravo a dojdi k místu s elektřinou nabitými bodáky. Ty evidentně nedokážeš přeskočit (pokud se Attu z rybky nepromění na Flappy bird), ale s tím dřevěným poklopem by se snad dalo něco udělat. Přepni tedy na obyčejný granát a poklop odpal. Skoč dolu a znič poklop trampolíny, aby ses mohl vrátit zpět. Zbav se kraba pod sebou a projdi do další oblasti.

Postupně opatrně vymlať všechny nepřátele včetně obrněné vosy a piláka. Pozor na piláka, který na tebe může útočit, i když stojíš pod ním! Pokračuj kolem piláka doprava a vyskákej po výstupcích nahoru. Zbav se vosy a dvou krabů a vyber šrot ze sudu (rouru klidně ignoruj). Vrať se dolu a jdi doprava do další oblasti.

Seskákej dolu, zbav se vos a pak skákej doprava, kde rychle vyber koruny z truhly a vrať se doleva (úl nech raději být).


Hlavní menu

7. Jeskyně s pokladem

Najdi dřevěný zátaras nalevo a znič ho. Přejdi do menší jeskyně, zbav se roury a posbírej šrot. Proskoč dřevěným mostkem a zbav se kraba. Pak jdi na levý konec dřevěné plošiny a počkej, až si tě všimnou dvě obrněné vosy. Použij chlazení a zbav se jich. Pak se přikrč a podívej se dolu na obrněného piláka. Až bude napravo, skoč doleva a utíkej na druhou stranu.

Vyskákej nahoru a z truhly posbírej koruny. Seskákej doleva dolu a až bude pilák nalevo, přeskoč ho a utíkej doprava. Vyskákej nahoru a vrať se do předchozí oblasti.


Hlavní menu

8. Rozruch před bouří

Vyskoč na plošinu nahoře a zbav se vos. Podívej se dolu a až bude pilák napravo, skoč k němu a zbav se ho, stejně jako vosy a kraba dále. Pokračuj dál dveřmi.

Seskákej dolu a jdi doprava do malé jeskyně, kde si ulož hru a doplň životy.

Vrať se zpět a vyskákej na žebřík nalevo. Vylez nahoru, zbav se vosy , přeskoč ježka a posbírej poklady zatímco budeš likvidovat další otravný hmyz.

Seskoč dolu a zbav se piláka. Vyskoč nahoru doleva, znič dřevěný zátaras a posbírej olej a granáty. Vrať se, vylez po žebříku a zbav se piláka. Po propadlech přeskákej k truhle napravo a posbírej koruny. Přeskoč doleva a přejdi na druhou stranu, kde znič vosy. Slez po žebříku a seber šrot ze sudu. Vylez po žebříku zpět a přeskoč na dřevenou plošinu nalevo. Vyskákej nahoru, kde seber nádobky s chladící kapalinou.


Hlavní menu

9. Souboj v aréně

Seskákej dolu a jdi do oblasti nalevo. Stoupni si na plošku na zemi a otevři dveře. Uložení, olej, chladící kapalina... asi ti už došlo, že tu bude další souboj v aréně. Pokud nemáš dost oleje, doporučuji se vrátit k teleportu a u kupce nakoupit alespoň 20 olejů a chlazení (i když lepší bude 50 od každého). Také si projdi své vybavení a použij to, které zlepšuje poškození, zbroj a rychlost chlazení (prioritně v tomto pořadí). Kapacita oleje je zde celkem k ničemu, protože nebude tolik času ho doplňovat.

Tentokrát tu ale kromě krabů a piláků budou i obrněné vosy, jejichž útok opravdu dost bolí, takže je důležité mezi vlnami doplňovat olej! Během boje se snaž neničit kraby a poté, co se zbavíš obrněných vos a zůstane jen krab, vždy ho přeskoč, doběhni na druhý konec místnosti a doplň olej. Takto to opakuj, dokud nebudeš mít plno. Pak teprve kraba zlikviduj a připrav se na další vlnu (nejlépe použitím chlazení). Stejně tak v čase, kdy je v místnosti jen pilák, můžeš ho přeskočit, doběhnout na druhou stranu a doplnit olej; s ním je to ale těžší, protože dokáže utíkat! V druhé části souboje přicházejí nepřítelé střídavě zleva a zprava, takže když se ti podaří doběhnout na protilehlou stranu místností dřív, než se objeví vosy, nevšimnou si tě, a budeš mít čas doplnit olej a případně použít chlazení, abys je vyřídil co nejrychleji.


Hlavní menu

10. Dashování

Až bude po všem, jdi doleva a použij zelené tlačítko pro uložení. Pokračuj dál, polož granát na dřevenou plochu a odpal ji. Spadni dolu, posbírej šrot, rozbij zátaras a z truhly seber dashovací modul (krásné české jméno; všem je snad jasné, že umožňuje používat tlačítko dash pro rychlý posun do strany).

Dash je také možné používat pro obejití nepřátel místo přeskočení, jelikož je Attu během něj nezranitelný. Dají se tak efektivně procházet obrnění ježkové v nízkých uličkách. Je ale potřeba dávat pozor, protože dash způsobuje zahřívání, takže se dá použít maximálně dvakrát až třikrát za sebou. V kombinaci s útokem pak může dojít k rychlému přehřátí!

Vyskoč na dřevenou plošinu nahoře, ale protože je zde nízký strop, nejde přeskočit doleva. Proto se rozběhni po plošině doleva a u okraje stiskni tlačítko dash (při běhu, resp. se stisknutou šipkou do strany, má dash větší dosah). Attu se tak přesune na další plošinu.

Vylez po žebříku až nahoru, skoč dolu a rozbij zátaras nalevo. Pak opět vylez po žebříku nahoru, skoč co nejdále doprava a v nejvyšším bodě stiskni tlačítko dash, aby Attu doskočil na další plošinu. Ještě jednou opakuj skok s dash a nakonec použij rozběhnutí s dash, aby ses dostal k závalu. Znič podpěru (cesta doprava vede zpět do místnosti s arénou), pak vyskoč nahoru a projdi dveřmi. Znič další podpěru a dostaneš se zpět do hlavní jeskyně.

Vyskákej nahoru, přivolej výtah a vyjeď nahoru, kde si hru ulož a doplň životy. Můžeš se také teleportem vrátit ke kupci.


Hlavní menu

11. Jeskyně plná vos

Nyní jdi z hlavní velké jeskyně opět doprava nahoru a dojdi až k místu, kde jsi sebral druhý amulet (místnost s obrněným pilákem). Doskákej nahoru k propadlům, ale neskákej pořád nahoru, ale dej se doprava a spadni na kamenný výstupek. Neskákej ale dolu k pilákovy nýbrž na malou travnatou plochu napravo nad ním. Tím odhalíš skrytý průchod do další oblasti.

Zde je obrněný ježek a hlavně hodně obrněných vos, takže si hlídej množství oleje a používej chladící kapalinu před tím, než na vosy zaútočíš.

Dojdi k ježkovy a rychle se vrať, kde počkej, až přiletí první vosa. Znič ji, pomocí dash proskoč kolem ježka a znič druhou vosu. Pak seskoč dolu a rychle znič další dvě vosy. Skoč na prostřední plošonu vlevo, kde po likvidaci vosy a kraba vyber koruny z truhly.

Seskoč až dolu a pomocí dash proskoč skrz ježka. Vrať se do předchozí jeskyně, rozbij podpěru závalu a vrať se do hlavní jeskyně s uložením.


Hlavní menu

12. Modrá cartrage

Sjeď od uložení výtahem dolu a jdi doprava k elektřinou nabitým bodákům. Skoč co nejvíce doprava a pak stiskni tlačítko dash pro doskočení na další travnatou plošinu. Pokračuj do další místnosti.

Běž doprava a používej dash pro přeskakování bodáků. Až spadneš dolu, zbav se vosy, kraba a pak pomocí granátu znič poklop trampolíny. Zbav se piláka vlevo a vyskákej nahoru k truhle s korunami. Rozbij zátaras nalevo a zbav se nepřátel (zdá se ale, že bedna je prázdná).

Pak jdi doprava k bodákům a hoď granát na betonový zátaras, který ve správný okamžik odpal. Skoč doprava a použij dash pro přeskočení do další oblasti. Zbav se vosy, dvou piláků a kraba, vylez po žebříku a dojdi ke dveřím. Z bedny seber granáty a projdi do další oblasti.

Znič kraby a vosy, jdi dál, seskoč dolu a znič další kraby. Vylez zpět po žebříku nahorum rozběhni se a skoč s dash doleva na plošinu s olejem a truhlou, kde najdeš modrou cartrage. Dveřmi se vrať do hlavní jeskyně (což bude vyžadovat celou řadu skoků a dashů).

Od výtahu seskoč dolu a vlož cartrige do zásuvky, čímž otevřeš cestu dál.


Hlavní menu

13. Hop a skok dál

Zbav se piláka a vos, znič poklop trampolíny a vyskákej nahoru, kde je sud a bedna se šrotem. Pak pomocí trampolíny a dash přeskoč doprava. Pokračuj nahoru, nalevo seber šrot a napravo granáty. Jdi dál nahoru a do další oblasti.

U výtahu jdi nejprve doleva do zdánlivé zdi, čímž odhalíš krytý průchod zpět do první oblasti. Tam si pomocí tlačítka otevři dveře. Pak se vrať zpět k výtahu.

Sjeď výtahem dolu. Můžeš rozbít zátaras vpravo, ale jsou tam jen dva krabi. Také můžeš slézt po žebříku dolu a uložit si hru a doplnit životy. Dveřmi se dá projít do další oblasti, ale nejprve můžeš získat ještě pár pokladů.


Hlavní menu

14. Skok, dash, skok

Od výtahu vylez po žebříku a z truhly sebet hlavu, která přidává poškození. Od truhly přeskoč s pomocí dash doleva, pak nahoru na propadlo a pak opět s dash doprava v dřevěnému zátarasu (alernativně se můžeš nechat vyvést výtahem a přeskočit). Ten rozbij, slez po žebříku a přejdi do další jeskyně.

Zde budeš muset pomocí dash přeskákat přes propadla, což vyžaduje značnou zručnost a možná bude potřeba se přesně naučit, v jakém pořadí a v jakém místě a okamžiku zmáčknout jaké klávesy. Nejprve se musíš dostat doprava pomocí dash, dash, skok, dash. Tím se dostaneš na plošinu vpravo, kde počkej na úplné ochlazení. Pak musíš nahoru a doleva a pak opět nahoru a doprava. Bude to tedy skok, skok, dash, skok, dash (tím jsi úplně vlevo), pak dvakrát skok nahoru, skok doprava a dash a dostaneš se na travnatou plochu s obrněným ježkem a truhlou.

Ověř si, že má Attu dost oleje a pomocí dash proskoč ježkem a doběhni ke zdi, aby tě nezasáhl jeho výboj. Po výboji doběhni k truhle, otevři ji a rychle se vrať ke zdi. Po dalším výboji doběhni k truhle, seber ruce a opět se rychle vrať ke zdi. Po třetím výboji pomocí dash proběhni ježkem a zastav se v bezpečné vzdálenosti, aby sis ruce prohlédl.

Pro návrat je potřeba spadnou dolu těsně při okraji tak, aby Attu dopadl na propadlo pod ním, a pak rychle pomocí dvojitého dash se dostat mimo bodáky. Pak již se vcelku snadno dostaneš zpět k východu a po žebříku k výtahu.

Od výtahu slez po žebříku dolu, ulož si hru a přejdi do další oblasti.

Hlavní menu

4. Raketová základna

Mapa třetí oblastiMapa třetí oblasti

Hlavní menu

1. Cesta dolu

Seber šrot z bedny a opatrně seskakuj dolu. Až uvidíš žebřík napravo, přeskoč k němu, vylez nahoru, rozbij zátaras a přejdi do vedlejší jeskyně.

Zde se zbav kraba, z vyvýšeniny nalevo skoč s dash doprava na propadlo, pak dvakrát nahoru a opět skokem s dash doleva, kde skoč nahoru na travnatou plochu. Zde tě bude otravovat rybka ve vrtulníku házející granáty, ale když se ji pokusíš zničit, odletí z dosahu. Ignoruj ji tedy a pouze se vyhýbej jejím granátům pomocí dash nebo skoku.

Přeskoč s dash doprava k ježkovi, dostaň se k truhle a posbírej koruny. Pak se rychle vrať zpět, dolu a do předchozí jeskyně.

Slez po žebříku a pokračuj dál dolu ignorujíc otravný vrtulník. Nalevo vyber šrot ze sudu a bedny a po žebříku se dostaň až dolu, kde se zbav kraba. Pak po výstupcích pokračuj doleva do další oblasti.

Doplň si olej a pokračuj k zásuvce na cartrage. Seskoč dolu skrz mostek a pokračuj pořád dolu a doprava, přičemž likviduj včely a další nepřátele. V truhle napravo nahoře, kam se dostaneš skokem s dash z protředního betonového výstupku, najdeš koruny. Přejdi do oblasti napravo.

Dojdi k tlačítku a zmáčkni ho. Tím otevřeš dveře ale zároveň vypustíš piláka, který ti zaútočí do zad. Rychle se ho zbav a pokračuj doprava, kde najdeš teleport. Stiskem šipky nahoru ho aktivuj. Jelikož další cesty jsou zavřené, vrať se k žebříku u tlačítka a slez dolu, kde si dalčím tlačítkem napravo ulož hru a doplň životy. Jdi doleva a posbírej olej a chladící kapalinu.


Hlavní menu

2. Horko

Jdi doprava a po žebříku slez do žhavé oblasti, kde nemůžeš útočit (leda bys použil chlazení). Slez až dolu, přeskoč kraba a utíkej doleva, kde vyskoč nahoru. Pokračuj doleva do další oblasti, kde počkej na ochlazení.

Rozbij zátaras a narazíš na chrobáka (velký robot ovládaný křečkem v kolečku). I když vypadá nebezpečně, dá se celkem snadno zničit. Stačí se držet za dřevěným sloupem (myšleno ve 3D, kdy Attu stojí tak, aby ho sloup zakrýval z pohledu hráče) a útočit z dálky. Pokud si vezmeš bronzové vybavení, které přidává poškození, dá se zabít na nějakých 10 až 15 ran. Dá se říct, že vrtulník je v téhle místnosti otravnější než chrobák. Chrobák po sobě nechá hromadu šrotu, což můžeš využít pro získání zkušeností pro postup na další úroveň. Stačí se vrátit do předchozí oblasti a zpět a můžeš ho zabít znovu. Na další úroveň by mělo stačit nějakých 10 až 20 chrobáků (podle současného stavu šrotu).

Vrtulníku se dá zbavit tak, že přeběhneš doleva a počkáš, až zaletí pod dřevěnou plošinu. Když pak rychle vyskočíš na plošinu, bombarďák se o ni zasekne a budeš ho moci zničit bez toho, aby uhýbal.

Běž doleva, vyskoč nahoru a pak s dash přeskoč doprava k truhle, ve které jsou ruce přidávající zbroj a kapacitu oleje. Posbírej olej a chladící kapalinu ze sudů a granáty z bedny výše a pak pomocí dvou dlouhých skoků (s dash) přeskoč doleva do další oblasti.


Hlavní menu

3. Souboj v aréně

Zde stiskni tlačítko a připrav se na další souboj v aréně. Jelikož zde není tlačítko pro uložení, v případě smrti se budeš muset vracet z hlavní jeskyně a znovu zabíjet chrobáka v předchozí místnosti.

Tentokrát bude boj stížený tím, že ze stropu po tobě bude pálit dělo, takže musíš být neustále v pohybu a musíš si dávat pozor, abys střele neskočil do rány. Snaž se držet uprostřed, aby střela letěla co nejsvisleji a dalo se jí snadno uhnout.

Až přiletí do arény vrtulník, budeš ho muset zničit tím, že vyskočíš na dřevěnou plošinu napravo, skočíš doleva a ve správném okamžiku švihneš mečem tak, abys ho zasáhl. Po třetím až čtvrtém opakování by se měl bombarďák odporoučet. Souboj s vrtulníkem je také vhodný okamžik na doplnění oleje před nadcházejícími obtížnějšími nepřáteli.

Na závěr přijde chrobák, na kterého je nejlepší jednou nebo dvakrát ho praštit, proběhnout ho pomocí dash a pak doběnout na kraj místnosti, aby se Attu ochladil a případně doplnil olej. Alternativní postup je ihned ho proběhnout s dash, pak se otočit, dvakrát praštit a až se chrobák otočí, opět ho dashem proskočit a utéct. Pokud ti dělá chrobák problém, můžeš trénovat na tom v předchozí místnosti. Nejprve ho proskoč dash a znič vrtulník. Pak už ti nebude nic bránit trénovat si na něm útok a útěk. Během boje v aréně na Attua navíc bude pálit dělo, takže počítejte s tím, že nesmíš zůstat na místě a víc jak jeden nebo dva útoky stejně nebudeš moci provést.

Nejlepší výzbroj pro tenhle boj je měděné brnění a meč, které přidávají poškození, takže bude stačit jeden nebo dva útoky na každého nepřítele (asi 10 na chrobáka) a navíc tím získáte trochu více času na doplnění oleje.

Až bude po boji, jděte doleva, uložte si hru a z truhly vyberte koruny. Pak projděte dveřmi do další oblasti.


Hlavní menu

4. Blokování

Hoď granát na dřevěný poklop, odpal ho a skoč dolu. Z truhly seber blokovací modul, díky kterému můžeš používat tlačítko blok pro zablokování útoku nepřítele.

Pokračuj dál, vyšplhej po žebříku, seber šrot ze sudů a sjeď výtahem až dolu. Tlačítkem napravo si ulož hru. Jdi doleva a vyskákej až k místu, kde létají ohnivé střely. Ty snadno zablokuješ pomocí blok, takže se stačí ve správný okamžik zastavit a střelu zablokovat. Vlastně můžeš tlačítko blok trvale držet a jen chodit a Attu se automaticky začne bránit kdykoliv zastaví. Blokovat střely je možno do nekonečna, ale všimni si, že zablokování střely Attua mírně ohřeje, takže použít útok nebo dash po zablokování střely ho může přehřát.

Až se dostaneš nahoru, jdi doprava, přeskoč výtahovou šachtu, přeskoč s dash ježka a seskoč dolu mostkem a pak ve vhodný okamžik ještě jedním. Nyní budeš muset blokovat střeláy a zároveň procházet bodáky. Dojdi před první bodáky, počkej až se vysunout a pak opět zasunout. Poté, ihned jak zablokuješ střelu dojdi do jejich středu, zastav a zablokuj další střelu. Pak pokračuj na druhou stranu, než se opět vysunout - bodáky a střely jsou sesynchronizovány tak, že je tento postup možný, ale je potřeba začít hned, tak se zasunou a odrazíš střelu. Pak to proveď ještě jednou a na konci seskoč z mostku dolu.

Další chodba je alternativou na to samé, ale zde jsou bodáky jinak sesynchronizovány. Doběhni tedy před bodáky, počkej až se zasunou, odraž střelu a pak je celé přeněhni a zastav těsně za nimi, aby Attu odrazil přilétající střelu (zde je skutečně lepší blok prostě držet). Po dvojím opakování doběhni na konec a seskoč z mostku.

Vyber koruny z truhly nalevo a jdi do další oblasti napravo.


Hlavní menu

5. Třetí mapa

Seskoč dolu, seber olej ze sudu, pokračuj dál dolů a z truhly seber třetí část mapy. V inventáři ji rozbal tlačítkem skoku a pak se na ní podívej. Všimni si, že ze současné místnosti vede cesta nahoru zpět do hlavní jeskyně a také doprava do slepé uličky. Jdi tedy od truhly doprava, vyskoč nahoru a odhal skrytý průchod do jeskyně.

Jelikož v následující místnosti hrozí smrt a v tom případě bys musel znovu procházet střely a bodáky, doporučuji vrátit se nahoru, přeskočit ježka a dveřmi se vrátit do horké jeskyně. Tlačítkem otevřít dveře a po žebříku napravo vylézt k uložení. Pak se vrátit zpět k truhle, ve které byla mapa.

Pomocí dash přeskoč bodáky a po žebříku vylez nahoru. Zbav se kraba a uhýbej střelám z děla na stropě. Skoč doleva na plošinu, pak doprava na výstupek a pak skoč s dash doprava k truhle, ve které jsou ruce přidávající zbroj a rychlost chlazení.

Hoď granát na dřevěný poklop, odpal ho a seskoč dolu (alternativně seskoč doleva). Slez po žebříku, pomocí dash se dostaň přes bodáky a vrať se do místnosti s truhlou. Vyskákej nahoru, přeskoč ježka vpravo a projdi dveřmi. Stiskni tlačítko, jdi doprava a po žebříku vylež až nahoru, kde si ulož hru.


Hlavní menu

6. Pořád horko

Slez po žebříku vedoucím do horké oblasti do jeho poloviny a skoč doprava. Zde se již konečně můžeš bránit střelám a dostat se na druhou stranu. Seskoč z mostku, odrážej střely a proběhni přes bodáky (jsou jen dva, takže není problém je proběhnout mezi střelami). Na konci spadni dolu a až proletí střela, seskoč a jdi doprava, kde v bedně najdeš střední granáty, které jsou určené pro likvidaci nepřátel. Jen tak mimochodem, bedna se obnovuje, takže pokaždé, když jsem přijdeš (po smrti nebo opuštění oblasti), najdeš další 3 granáty!

Vyskoč doleva a poklačuj dál přes střely a bodáky. Seskoč dolu a z bedny (šipkou nahoru) seber větší chladící kapalinu. Přepni se na ni, jednu použij a rozbij dřevěný zátaras vlevo a pak podpěru u závalu, čímž vytvoříš cestu, aby již nemusel procházet kolem střel. Pokračuj doprava do další oblasti.


Hlavní menu

7. Souboj s Bossem 1.0

Nadchází boj s prvním banditou (rybkou v hustém oblečku), a tak vylez po žebříku, posbírej olej a chlazení a ulož si hru tlačítkem. Dojdi do místnosti s bossem.

Pokud nemáš dost oleje, vrať se zpátky a po žebřících vylez k teleportu a jdi ke kupci dokoupit zásoby.

Boss může útočit buď rukou, pokud stojíš na kraji nebo hlavou, když stojíš uprostřed. Zároveň na tebe bude posílat vosy, které musíš likvidovat.

Stoupni si více ke kraji a až se boss rozmáchne rukou, pomocí dash uskoč doprostřed místnosti. Až se ruka zarazí do země, vyskoč na její zápěstí, pak ještě výš a na dřevěnou podestu pod olejovou nádobou. Tu musíš zničit pomocí útoku nahoru (drž šipku nahoru a mačkej útok). Než se k Attuovi dostanou včeli a boss se rozmáchne rukou, seskoč dolu a utíkej doprostřed místnosti. Znič včely a až se ruka opět zasekne do země, vyskákej po ní opět nahoru a pokračuj v ničení nádoby na olej. Až zničíš první nádobu, přeběhni na druhou stranu (nezapomeň likvidovat vosy) a po druhé ruce zase vyskoč k nádobě s olejem a opakuj postup pro její zničení.

Až budou zničeny obě nádoby, velký robot se přehřeje (zčervená mu hlava), ale bude dál útočit. Navíc místo včel začne posílat krabíky. Naštěstí nyní již můžeš útočit na hlavu, takže si stoupni doprostřed, a až se robot zakloní, uskoč pomocí dash do strany a až bude hlava zaražená do země, vší silou do ní mlať mečem. Přitom ale nezapomínej hlídat olej a přehřívání!

Až se robot odporoučí opět pod zem, dostaneš achievement Boss 1.0. Jdi doleva, posbírej olej ze sudu a ulož si hru.

Vylez po žebříku a pokračuj do další oblasti.


Hlavní menu

8. Raketové silo

Pokračuj dál, seber chladící kapalinu ze sudu, ale dávej si pozor na dělo na stropě. Znič dřevěný zátars a seskákej dolu. Znič další zátaras a pak u podpěru u skály. Při tom ale uhýbej dělům pálícím ze stropu. Běž dál doleva, znič další zátaras a vyskoč k páce u zdi. Tu přepni tlačítkem útoku, vrať se doprava a skoč do otevřené jámy (raketové silo).

Proskoč ježkem vlevo, seber nádoby s olejem a vrať se. Pokračuj doprava do další oblasti. Pokračuj pořád doprava, přeskakuj kraby a uhýbej střelá. Až dojdeš k zavřeným dveřím, seskoč z mostku, pokud možno se zbav vrtulníku (tím, že ho zasekneš po nějakým výstupkem), pak se zbav kraba nalevo a doběhni až na konec, kde znič podpěru závalu. Pokud ti během toho začne docházet olej, běž doprava do bezpečí, kde si ho doplň.


Hlavní menu

9. Zelená cartrage

Z truhly seber modrou cartrage, vyskákej nahoru, útokem nahoru znič podpěru, vyskoč až nahoru a vrať se doleva. Pokračuj zpátky přes raketové silo, trampolínou vyskoč nahoru a vrať se zpátky do místnosti s bossem (který je už pryč), pak pořád dál až do horké jeskyně, kde vylez po žebříku k uložení. Pokračuj dál po žebříku nahoru, dej se doprava a kolem teleportu dojdi až k zásuvce na zelenou cartrage.

Vyšplhej po žebříku nahoru a po propadlech přeskakuj doprava a na konci seskoč dolu ke dveřím. Projdi dál, seber granáty z bedny a slez po žebříku. V jeho polovině přeskoč doleva a jdi do sousední oblasti, kde si tlačítkem otevři cestu zpět. Vrať se zpět (doprava), vyskoč nahoru (ježka můžeš zničit tak, že vyskočíš a praštíš ho, pak počkáš až se vybije a znovu vyskočíš a udeříš a tak pořád dál) a po žebříku pokračuj dál dolu a do další oblasti.

Hlavní menu

5. Elektrárna

Mapa čtvrté oblastiMapa čtvrté oblasti

Hlavní menu

1. Stráž u brány

Vylez po žebříku nahoru. S dash přeskoč doleva a seber granáty. Skoč doprava a zbav se piláka a, pokud to půjde, i vrtulníku. Vyskoč nahoru a zbav se kraba nalevo. Toho napravo můžeš zničit, jen pokud ho omráčíš pulsem nebo ledovým granátem. Nebo prostě jen rozbij sud a seber šrot dřív, než si tě všimne. Seskoč dolu a pokračuj doprava na konec cesty.

Dole je jen bedna se šrotem a ježek, kterého můžeš zničit tak, že ho vždy jednou praštíš a uskočít doleva.

Skoč na výstupek napravo nahoře a pak k zamřížovaným dveřím. Šipkou nahoru jimi projdi a doběhni k zelenému tlačítku, kterým si ulož hru.

V této oblasti po tobě pálí děla naváděné střely, před kterými musíš utéct (a střela po chvíli vyhasne) nebo se dostat z jejich dosahu, kde jsi v bezpečí.


Hlavní menu

2. Kupec 2.0

Pokračuj nahoru po výstupcích a přeskoč doleva s dash, až bude pilák vlevo. Zbav se ho (a případně i vrtulníku), vyskoč nahoru a s pomocí granátů znič piláka nalevo (nebo k němu prostě skoč). Stiskem tlačítka vysuň stupínek, pak vyskoč doleva, nahoru a s dash přeskoč doprava. Vyskákej nahoru a doprava (s dash) k železnému zátarasu a pokračuj po žebříku nahoru.

Projdi dveřmi, vylez po žebříku kolem zásuvky na cartrage až k výtahu nahoře. Sjeď dolu, jdi doleva a najdeš druhého kupce, který prodává větší plechovky s olejem, lepší chladící kapalinu a silnější granáty. Také prodává části těla a meče, které přidávají dva body ke své základní vlastnosti.

Zatím ale příliš neutrácej za nové brnění, protože nevíš, jaké poklady na tebe čekají a byla by škoda utratit přes 2 tisíce ta něco, co leží v další místnosti v truhle, že?

Nyní již budeš nacházet jen předměty druhé úrovně, takže by byl vhodný okamžik vyházet části těla, které již nepotřebuješ (tedy ty první úrovně).

Od stanu pokračuj doleva a aktivuj teleport (pro návrat sem použij symbol uprostřed).


Hlavní menu

3. Skrytý sklad

Od kupce jsi doprava a vyjeď výtahem nahoru. Jdi k žebříku a slez jen o pár špriclý níž. Skoč doprava a odhalíš skrytou chodbu. Z ztuhly seber meč druhé úrovně zvyšující kapacitu oleje.

Pokračuj doprava do další místnosti. Pomocí dash se dostaň na propadlo a pak na dřevený ochoz (pokud pořád padáš, stiskni po druhém dash rychle tlačítko skok). Zbav se vosy a pomocí skoku s dash se dostaň doprava. Slez po žebříku a skákej pořád dolu. Úplně dole seber z truhly modrou cartrage otevírající dveře ve druhé části hry.

Jdi doleva a pomocí trampolín vyskákej k páce. Útokem ji přepni a trampolínou vyskoč až nahoru. Jdi doleva zpět do hlavní místnosti, vylez po žebříku, výtahem sjeď dolu a jdi k teleportu.


Hlavní menu

4. Skrytý sklad na raketové základně

Teleportem se přenes do druhé části hry (symbol vpravo nahoře), jdi doleva, po žebříku dolu a ulož si hru. Vyskákej nahoru doleva a vlož cartrage do zásuvky.

Projdi dveřmi, skákej nahoru a zbav se vos. S dash postupuj doleva a pak skoč dolu. Jdi do další oblasti, kde se zbav piláka, vrtulníku a zeleného úlu (použij chlazení) a posbírej dvojitou dávku korunek.

Jdi zpět ke dveřím a vylez po žebříku nahoru. Doplň si olej a zbav se ježka tím, že ho omráčíš. Pak se zbav piláka a dvou vrtulníků a posbírej olej vpravo nahoře.

Skoč dolu a pulsem znič elektrickou podlahu. Seskoč dolu a jdi do další oblasti. Stiskni tlačítko, čímž spustíš žebřík zpět k teleportu.

Vrať se zpět, vyskákej nahoru a pak přeskákej doleva až k dřevěnému zátarasu, který znič. Jdi doleva, skoč dolu a jdi do další oblasti (zpět se můžeš dostat trampolínou).

Stiskni tlačítko a jsi v oblasti, kterou jsi již prošel. Nyní doporučuji vrátit se zpět k teleportu a přenést se do čtvrté oblasti.


Hlavní menu

5. Další mapa

Od teleportu slez po žebříku dolu, seber šrot z bedny a jdi do další oblasti nalevo.

Vyjeď výtahem, seber šrot a jdi se podívat doleva. Zde je cesta blokována rourami pod elektřinou a tak se vrať výtahem dolu.

Pokračuj doleva, ulož si hru zeleným tlačítkem a dveřmi pokračuj do další oblasti.

Seskakuj dolu, z truhly napravo seber koruny a z té vlevo níže další mapu. V inverntáři ji aktivuj a podívej se, jak je tahle část malá v porovnání s předchozími.

Zbav se většího piláka napravo a posbírej olej a granáty. Pokračuj dveřmi nalevo.


Hlavní menu

6. Soubor v aréně

Tenhle souboj je hodně o čase, takže si vezmi vybavení, které přidává hodně poškození. Také se přesvědč, že máš dostatek granátů.

Doběhni k železným dveřím, vyskoč k páce a útokem ji přehoď. Projdi dveřmi a jdi doprostřed místnosti. Zbav se vos a hned, jak se aktivují propadla a betonový výstupek, vyskákej na ten prostřední. Brzi se totiž aktivují lasery, které tě sice ihned nezabijí, ale zraní tě a vrátí tě na výstupek uprostřed. Nyní budeš muset zničit dva vrtulníky. První je celkem snadný, protože stačí po něm skočit, seknou a dopadnou na propadlo, ze kterého musíš rychle skočit zpět na prostřední výstupek. Pak počkej, než se propadlo opět aktivuje.

Až bude první vrtulník v pánu, přijde na řadu ten druhý, který se ale drží příliš vysoko, aby šel zasáhnout mečem. Budeš muset tedy podržet tlačítko granátu, aby se Attu napřáhl, pak vyskočit, pustit tlačítko granátu a ihned ho zase zmáčknout, aby se granát odpálil poblíž vrtulníku. Tenhle manéver se provádí obvzláště obtížně na gamepadu, kde jsou tlačítka granátu a skoku vedle sebe a oba je mačkáš palcem (lepší je gamepad si položit a mačkat každé tlačítko jedním prstem). Granáty by měli padat na zem, ale pokud se nějaký zachytí na výstupku (zatímco čekáš na obnovení propadla), přeskoč na druhé propadlo, které je zrovna aktivní a pak zase zpět (granát by měl mezitím explodovat).

Po vrtulnících přijde velký pilák, který má silné útoky, ale není zase tak rychlý, aby se mu nedalo utéct. Útoč na něj následujícím stylem: přiběhni k němu a jednou nebo dvakrát ho prašť, pak použij dash a utíkej na konec místnosti. Počkej, až přiběhne k tobě (neútoč), a jen ho s dash oběhni a utíkej na druhou stranu, kde budeš mít dost času na ochlazení a doplnění oleje. Po třetím až čvrtém opakování by měl pilák vybuchnout.

Následně se opět aktivují plošiny a tak na ně vyskoč a již známým způsobem se zbav dvou vrtulníků.

Až se zbavíš vrtulníků, pokračuj doprava, kde si ulož hru a vyber z truhly koruny. Pokračuj zamřížovanými dveřmi vedle tlačítka.


Hlavní menu

7. Skrytý sklad

Vyjeď výtahem, seber chladící kapalinu ze sudu a jdi doprava, kde je ukrytý průchod do další místnosti.

Dej se doprava a sjeď výtahem. Posbírej granáty a olej napravo a zbav se piláka vlevo (stačí být pod ním, vyskočit, zaútočit a pak počkat, až zaútočí on). Vyskákej nahoru a po žebříku vyšplhej k ježkům. Zbav se jich (nebo je proskoč dashem) a hozeným granátem (stačí malý) znič betonový zátaras. Přeskoč a vyber koruny z truhly.

Skoč dolu a vyjeď výtahem nahoru. Pokračuj doleva do předchozí oblasti, přeskoč výtahovou šachtu a projdi zamřížovanými dveřmi o patro níž (tatáž oblast).

Hoď granát na dřevěnou podlahu, odpal ji a seskoč dolu. Z truhly seber modul pro elektromagnetický puls. Ten se provádí tak, že se šipkou dolu přikrčíš a stiskem blok ho odpálíš.

Puls sice způsobí přehřátí, ale zároveň omráčí nepřítele, takže budeš mít dost času použít chlazení nebo utéct. Navíc puls dokáže odpálit železné, elektřinou nabité zátarasy, na které narážíš již od první oblasti.

Stoupni si těsně k zátarasu nalevo a odpal pulz, čímž ho prorazíš. Seber chladídíc kapalinu z bedny nalevo a dalším pulsem odpal zátaras na stropě (ano, puls funguje všemy směry). Vyšplhej po žebříku, znič další zátaras a dveřmi se vrať k výtahu. Znič zátaras vlevo a z truhly vyndej starodávnou hlavu, která zvyšuje teplotu přehřívání o dva body a přidává poškození.

Jdi doleva do další oblasti, znič podpěru u stěny a vyskákej nahoru a vrať se k teleportu a kupci.


Hlavní menu

8. Elektrické dveře na Louce

Nyní nastal správný čas vrátit se do předchozích oblastí a najít všechny železné elektrické dveře, které můžeš nyní otevřít.

Použij tedy teleport a vrať se do první oblasti s prvním kupcem (teleport vlevo nahoře).

Proběhni kolem kupce, ulož si hru, seskákej dolu a u dveří odpal puls. Pokračuj doleva, seskoč dolu a zbav se chrobáka (nebo ho ignoruj a přeskoč). Pokračuj dveřmi dál.

Spadni propadlem do horké oblasti. Použij chlazení a rozbij dva sudy napravo. Seber olej a chladící kapalinu, vyskákej nahoru (doprava) a vpravo seber další chladící kapalinu a vlevo v truhle hlavu zvedající teplotu přehřívání o 3 body.

Seskoč dolu a jdi doleva. Ignoruj velikého piláka (proskoč ho) a velký vrtulník, vyskoč nahoru a doprava, použij chlazení a rozbij dřevěný zátaras. Po žebříku vyšplhej nahoru. Jdi doleva do další oblasti.

Jdi doprava a vyskákej nahoru, kde se zbav piláka. Vyskákej nahoru k truhle s korunamy a pak dál výš k diamantovému ježkovi. Proskoč ho, znič sud a pokračuj dál. Znič podpěru u závalu a dostaneš se zpět k chrobákovi. Vyskákej nahoru a vrať se ke kupci.


Hlavní menu

9. Elektrické dveře v dole

Nyní se teleportem přesuň do druhé oblasti (teleport vpravo nahoře), jdi doleva, zlez po žebříku, ulož si hru a sjeď výtahem dolu. Znič elektrické dveře a pokračuj do nové oblasti.

Znič ježka, seber šrot a pulsem odpal elektrikou podlahu. Spadni, granátem znič poklop trampolíny a pak pulsem další elektrickou podlahu. Dole opět granát uvolni trampolínu a vyskoč doleva, kde přeskoč (dash) bodáky. Vylez po žebříku až nahoru a zbav se chrobáka. POkračuj dál doleva.

Jdi doleva, slez po žebříku a v polovině skoč doprava a najdeš v truhle nohy druhé úrovně (chlazení) zvyšující i kapacitu oleje.

Pokračuj po žebříku dolu, projdi dál, posbírej šrot a tlačítkem otevři dveře. PO žebříku slez dolu, přeskoč doprava a po trampolínách se vrať do hlavní jeskyně. Vyjeď výtahem a po žeříku se vrať k teleportu.


Hlavní menu

10. Elektrické dveře na raketové základně

Teleportem se vrať do třetí oblasti (teleport vlevo uprostřed) a jdi pořád doleva až narazíš na elektrické dveře na stropě. Odpal je pulsem a vylez po žebříku. (I když nejprve by asi bylo vhodné sléz po žebříku dolu a uložit si hru.)

Jdi doprava, zbav se piláka, vyskákej nahoru, zbav se vosy a posbírej koruny z truhly. Granátem znič betonový zátaras níže nalevo a projdi dveřmi na druhou stranu.

Přeskoč diamantového kraba a utíkej doleva, kde dveřmi přejdi dál. Stiskni tlačítko a znič podpěru závalu.

Seskoč dolu a zbav se velkého kraba. Projdi dveřmi, vyskákej nahoru k truhle a seber červenou cartrage, která podle mapy otevírá dveře nalevo nahoře od kupce v první oblasti.

Seskoč dolu, pokračuj doprava a v další oblasti odpal granátem dřevěný zátaras a seskoč zpět k teleportu.


Hlavní menu

11. Ćervená cartrige na louce

Teleportem se přenes zpět do první oblasti, proběhni kolem kupce, ulož si hru a pokračuj pořád doleva až na konec lesa, kde si všimni žebříku vedoucího nahoru. Vyšplhej po něm a dej cartrage do zásuvky.

Projdi do další oblasti, vyskoč nahoru a přeskoč přes ježky. Vyjeď výtahem nahoru a po propadlech skákej nejprve doprava, pak zpět doleva a nahoru na travnatou plochu. Přeskoč na žebřík a vylez k truhle, ve které je meč přidávající 3 body poškození.

Nový meč ihned použij a zbav se piláka napravo. Slez dolu a granátem odpal dřevěný zátaras v podleze. Seskoč dolu a vlevo vyber koruny z truhly. Granátem opět udělej cestu dolu a seskoč. Směrem doprava se vrať ke kupci a teleportu.


Hlavní menu

12. Elektrické dveře v elektrárně

Vrať se teleportem do čtvrté oblasti s druhým kupcem, ulož si hru (musíš slézt po žebříku a přejít do místnosti nalevo) a jdi kolem kupce doprava. Vyjeď výtahem, slez po žebříku a jdi dál. Slez po dalším žebříku k elektrickým dveřím, které odpal.

Seskakuj dolu, zbav se vos a přeskoč k truhle napravo, ve které jsou koruny. Zelený úl buď znič (budeš muset použít chlazení) nebo ignoruj.

Seskoč dolu a zbav se chrobáka. Odpal elektrické dveře vlevo a seber žlutou cartrage otevírající dveře v předchozí oblasti (lezl jsi kolem něj cestou od kupce sem).

Vyskákej zpět nahoru, přičemž si dávej pozor na bodce, vrať se do předchozí oblasti a vylez po žebříku. Projdi dveřmi a vylez po žebříku v zásuvce na cartrage, kterou jsi právě získal.

Slez po žebříku (pozor na bodáky) a zbav se nepřátel. Dole seber chladící kapalinu a pokračuj nahoru doprava. Po žebříku vylez až úplně nahoru, skoč doleva a pomocí dash se dostaneš k truhle s rukama druhé úrovně (zbroj) zlepšující chlazení. Přeškoč zpět na žebřík a vylez opět nahoru.

Projdi dveřmi, a dej se doleva a nahoru, kde posbírej olej. Od sudu skoč s dash doprava a pak opět s dash zpět doleva, abys přïstál na propadle. Chce to trochu cvik, zjistit, ze které místa je potřeba se odrazit a kdy zmáčknout dash. Pokračuj nahoru a pak skoč s dash doprava do skryté chodby.

Rozbij dřevěný zátaras a seber z truhly nohy. Projdi do další oblasti, jdi doleva, vylez po žebříku a zbav se piláka. Seskoč dolu, zbav se ježka a z truhly seber meč zlepšující poškození o 3 body.

Pomocí pulsu znič elektrickou podlahu, seskoč dolu a vrať se zpátky. Přeskoč doleva a jdi do další oblasti.

Zbav se dvou piláků (nebo je prostě ignoruj) a pokračuj doleva, kde za ježkem použij tlačítko a ulož si hru. Jdi doleva do další oblasti. Stoupni si na konec dřevěného trámu (kousek nalevo od žebříku) a použij dash, aby ses dostal na první propadla. Na něm (bez rozběhu), použij dash se šipkou doleva, aby ses dostal na druhé propadlo. Z něj pak s rozběhem a dash přeskoč k truhle (případně můžeš použít skok, pokud není dash dostatečně dlouhý). Z truhly seber koruny, skoč dolu a projdi dveřmi. Útokem přepni páku, čímž spustíš žebřík zpět k teleportu a kupci. Pokud ale nepotřebuješ, vrať se zpět a po žebřáku vylez nahoru k uložení.

Od uložení vylez po žebříku, projdi dveřmi a posbírej granáty a šrot. Projdi dveřmi do další části hry.

Hlavní menu

6. Chemička

Mapa páté oblastiMapa páté oblasti

Hlavní menu

1. Chodba s výtahem

Opět jsi v horké oblasti a nemáš mapu, takže se naslepo vydej doprava. Před hopíky se braň tlačítkem blok a postupuj až k dělu, kde vyskoč nahoru. Počkej na ochlazení a zbav se červeného kraba (pozor na ně, protože umějí opravdu hodně skákat!). Jdi doleva a zbav se vosy. Vyskoč nahoru a pak s dash přeskákej doprava ke vchodu do další oblasti.

Jdi dál, vyskoč doprava nahoru a zbav se vrtulníku. Pak přeskoč na jezdící plošinu a nech se odvést doleva, kde seber šrot. Pak skoč na nalší pohyblivou plošinu a nech se odvést nahoru. Seber koruny z truhly, vyskoč nahorní plošinu a znič vrtulník. Pak s dash přeskoč doleva na dřevěný ochoz. Jdi doleva, skoč na pohyblivou plošinu, otoč se doleva a pomocí blok se chraň před střelami. Nahoře skoč doprava, spadnu dolu, znič poklop trampolíny, vyskoč zpět nahoru a seber olej.

Seskoč dolu, projdi do další oblasti a pokračuj pořád doprava a mírně nahoru. Až dojdeš k žebříku, vylez po něm nahoru k výtahu a vyjeď nahoru. K truhle zatím nedoskočíš a tak pokračuj doleva. Slez po žebříku, seber šrot a použij tlačítko pro uložení.

Vylez po žebříku nalevo nahoru a po dalším žebříku do další oblasti.

Zbav se piláka a pak i velké vosy, seber šrot a vyskoč na první betonový stupínek, rozběhni se doprava, skoč a s dash se přenes k dřevěnému zátarasu. Rozbij ho a v truhle najdeš nóbl a silné brnění se sukýnkou, přidávající kapacitu oleje o dva body a zbroj. POkračuj pořád doprava a na konci seber z truhly meč druhé úrovně přidávající rychlost chlazení.

Vrať se zprátky doleva, seskoč dolu a znovu se zbav piláka a vosy. Po výstupcích a propadlech skákej nahoru, kde se zbav vrtulníku. Útokem přepni páku, ale protože nevydrží dole, rychle se rozběhni doleva, přeskoč s dash na výstupek a prokračuj nahoru a doprava.


Hlavní menu

2. Souboj v aréně

Jdi doprava, kde tlačítkem otevři arénu.

Nejprve se budeš muset zbavit několika skákavých krapů a poskakujících granátů. Pak přijde pilák a vrtulník (kterého zničíš tak, že ho nalákáš dolu a pak přes výstupek k němu doskočíš) a následovat bude chvilka klidu, ve které si doplň olej.

Pak přijdou dva velcí krabi házející granáty, opět doplnění skákavými granáty ze stropu (stačí se držet mimo hlavní salvu a doplňovat olej) a na závěr bude chrobák a velká vosa. Nejprve se zbav vosy tím, že doběhneš na konec místnosti a pak už zbývá jen relativně poklidný souboj s chrobákem (útok, dash, otočit útok, dash a utéct na druhý konec).


Hlavní menu

3. Elektrická vlna

Po skočení boje dojdi doprava k tlačítku uložení, posbírej koruny z truhly a jdi dál do další oblasti k žebříku.

Vylez nahoru, seskoč z mostku, posbírej šrot a z truhli si vezmi modul pro elektrickou vlnu. Ta se aktivuje při běhu doleva nebo doprava stiskem tlačítka blok a umožňuje zničit trubky nabité elektřinou.

Znič tedy trubky napravo, seskoč z betonového mostku, posbírej chladící kapalinu, znič další trubky a doběhni až k žebříku, kde skoč doleva a dashem se dostaň k tlačítku, které zmáčkni. Tím otevřeš dveře dole a tak jimi pokračuj dál doprava do další oblasti.


Hlavní menu

4. Mapa

Zbav se vosy a vrtulníku a vyskákej doleva nahoru k truhle, ve které je další část mapy. Na chrobáka můžeš zkusit nově získanou vlnu. Stoupni si na níže položenou plošinu v bezpečné vzdálenosti, vyskoč a zmáčkni šipku a blok pro vyslání vlny. Mělo by stačit použít dvě až tři vlny, aby se chrobák rozpadl na součástky.

Od truhly s mapou skoč s dash na plošinu vpravo nahoře a dál k truhle s korunami. Opět se rozběhni doprava a s dash přeskoč doprava do skryté chodby. Z truhly seber tělo zvyšující kapacitu oleje a poškození. Pokračuj dál doprava do další oblasti.

V horké oblasti buď přeskoč chrobáka a nebo použij chlazení a zbav se ho. Pak vyskákej vpravo nahoru, použij chlazení a znič podpěru stropu. Vyskoč nahoru, počkej na ochlazení, rozbij dřevěný zátaras a z truhly si vezmi ruce přidávající zbroj a poškození. Vrať se přes horkou oblast zpátky.

Seskoč dolu, u ježka posbírej olej a projdi dveřmi nalevo. Znič podpěru zdi, seskoč dolu a jdi doleva k uložení v hlavní místnosti.


Hlavní menu

5. Trubky v elektrárně

Jelikož teď můžeš vysílat vlnu a ničit elektřinou nabité trubky, můžeš se vrátit do předchozí části hry a dostat se do dříve nepřístupné oblasti. Jelikož ale (zatím) nemáš v páté části hry teleport, budeš se muset podle mapy vrátit zpět.

Až se dostaneš zpátky, ulož si hru a jdi doleva, kde skoč dolu. Projdi dveřmi, slez po žebříku k teleportu a pak po dalším žebříku dolu do další oblasti. Zde si opět ulož hru a vyjeď výtahem nahoru. Vlevo znič trubky, seber olej a projdi dveřmi. Vyšplhej po žebříku, jdi doleva a zbav se trubky a úlu (oba jsou zelené, takže budeš muset použít chlazení). Pak skákej pořád nahoru, dokud se nedostaneš ke dveřím do další oblasti.

Projdi dveřmi, posbírej koruny z truhly a dalšími dveřmi jdi dál. Dojdi k elektrickým dveřím, použij chlazení (protože jsi v horké oblasti) a vyšli puls (dolu + blok) a pak rychle vlnu (doprava + blok), čímž zničíš následující elektrické trubky. Pokračuj dál dveřmi (dostaneš se o patro výš), proskoč ježkem a zbav se úlu. Skoč na betonový výstupek a vyšli vlnu doprava (zničíš trubky blokující chodbu). Pak skoč doprava a s dash se dostaň do chodby vedoucí do další oblasti.

Stiskni zelené tlačítko pro otevření dveří, slez po žebříku a ulož si hru. Pak se dříve uvedeným postupem vrať do páté části hry k hlavnímu uložení.


Hlavní menu

6. Fialová cartrage

Od uložení jdi doprava, dolů výtahovou šachtou a pak pořád doleva, dokud nenajdeš trubky, které můžeš zničit vlnou. Posbírej olej a chladící kapalinu a projdi dveřmi.

Slez po žebříku, zbav se vosy a piláka, pokračuj dál dolů a projdi dveřmi.

Zbav se vrtulníku a pilíka, vlevo dole seber šrot a pokračuj doprava, kde z bedny seber granáty. Zbav se ježků a dalšího piláka (můžeš vlnou) a vrtulníku (pokud ho nalákáš dostatečně nízko, můžeš vlnou z výskoku) a jdi doprava k žebříku. Nejprve opatrně slez dolu a zbav se piláka. Pak posbírej koruny z truhly a vylez po žebříku nahoru.

Skoč doprava, ale nepoužívej dash, protože by tě zranil laser a vrátil zpět. Místo toho ze vzduchu použil vlnu, která přepne páku a laser vypne. Vylez opět po žebříku a rychle přeskoč doprava s dash, otoč se a znič dvě vosy.

Projdi dveřmi, znič dřevěný zátaras a zbav se dvou vrtulníků a pak i ježka vlevo. Posbírej chladící kapalinu a vrať se doprava, kde vylez po žebříku.

Zbav se ježka, přeskoč na dřevěný ochoz a vyšli vlnu doleva. Pak ještě jednu pro zničení ježka a s dash přeskoč dál. Slez po žebříku a v truhle najdeš fialovou cartrage.

Projdi do oblasti nalevo, znič podpěru zdi, zbav se vosy a piláka a vyskákej a vylez nahoru ke dveřím, kterými projdi zpět.


Hlavní menu

7. Bodáky a lasery

Jdi doleva, skoč nahoru, pak jdi doprava a zbav se ježka a piláka. Skoč dolu, jdi doprava ke dveřím a vyskákej nahoru k zásuvce na cartrage. Vlož ji do zásuvky, seskoč dolu a projdi dveřmi do další oblasti.

Vlez na jezdící plošinu a skrč se (šipkou dolu), aby tě nezasáhli bodáky. Až bude plošina na konci, rozběhni se a s dash přeskoč doprava. Zbav se kraba, dojdi na konec, hoď granát na poklop a znič ho, skoč dolu a jdi doleva.

Proběhni pod granáty tak, aby tě žádný nezasáhl (můžeš používat blok, ale ten nefunguje, když ti granát spadne na hlavu!) a seskoč dolu (pokud tě granáty zranily, není potřeba používat olej). Zbav se ježka, projdi do další oblasti a zeleným tlačítkem si ulož hru.

Počkej, až přijede plošina, skoč na ni a jdi k pravému okraji, až uvidíš propadlo napravo, přeskoč na něj a pak rychle vyskákej doprava nahoru, kde přepni páku.

Seskoč dolu, zbav se vrtulníku (tak, že ho nalákáš dolu a pak vyskočíš na vyšší plošinu a pak na něj) a seber koruny z truhly. Počkej, až přijede plošina, skoč na ni a přes propadla se dostaň doprava nahoru k páce. Dojdi k truhle, ve které je tělo zvyšující kapacitu oleje o tři body.

Projdi dveřmi, přivolej výtah, a vyjeď nahoru. Seber olej a šrot a granátem znič dřevěný poklop napravo. Seskoč dolu a z truhli si vezmi hlavu druhé úrovně zlepšující chlazení. Vyskákej nahoru a jdi pořád doleva do další oblasti. Vlnou znič ježka i podpěru zdi a jdi kolem dveří pořád doleva, skoč nahoru a mezi granáty proběhni doprava. Trampolínou se dostaň nahoru a zbav se kraba. Jdi na levý konec a až uvidíš přijíždět plošonu, s dash na ní přeskoč. Skrč se a dojeď na levý konec, kde přejdi do předchozí oblasti.


Hlavní menu

8. Alternativní cesta k uložení

Můžeš jít nahoru k uložení a uložit si hru, ale pak se vrať zpět sem k zásuvce na fialovou cartrage.

Zbav se piláka a ježka a jdi pořád doleva až do další oblasti. Seskoč dolu a zbav se dvou vrtulníků. Pak skoč na plošinu , která jezdí úhlopříčně a postav se na její levý konec. Až vyjede do nejvyššího bodu, skoč doleva na betonový výstupek a pak přes další se dostaň do další oblasti. Zbav se vrtulníku a kraba a vyskákej nahoru, s dash doprava a pak dál nahoru. Vylez po žebříku (pozor na bodáky) a v bedně napravo seber granáty.

Zbav se kraba dole a pak i vrtulníku, vyskákej nahoru na dřevěný ochoz a vlnou znič dřevěný zátaras. Pokračuj doprava do další místnosti.

Stiskem tlačítka otevřit dveře a vylez nahoru k uložení.


Hlavní menu

9. Do další oblasti

Od uložení jdi doprava, skoč dolu, jdi kousek doleva a projdi dveřmi (od fialoavé cartrage) vpravo. Vlez na jezdící plošinu a skrč se (šipkou dolu), aby tě nezasáhli bodáky. Až bude plošina na konci, rozběhni se a s dash přeskoč doprava. Zbav se kraba, dojdi na konec, skoč dolu a jdi doleva.

Proběhni pod granáty tak, aby tě žádný nezasáhl a seskoč dolu. Zbav se ježka, projdi do další oblasti a zeleným tlačítkem si ulož hru. Počkej, až přijede plošina, skoč na ni a nech se odvést dolu. Ve vhodný okamžik (v úrovni plošiny napravo) skoč doprava a s dash přeskoč na plošinu. Projdi dveřmi do další oblasti.

Hlavní menu

7. Chladírna

Mapa šesté oblastiMapa šesté oblasti

Hlavní menu

1. Žlutá cartrage

Seskoč skrz betonový mostek na propadlo. Rychle skoč s dash doprava a pákou vypni lasery. Skoč dolu a jdi doprava do další oblasti. Zbav se obří vosy a opatrně skákej dolu po jedné plošině. Až uvidíš napravo betonový zátaras, hoď na něj granát a znič ho. Pak skoč na plošinu nad chodbou, spadni dolu a snaž se padat doprava, abys přistál v chodbě.

Pokud se ti nepodaří skočit do chodby, již se nebudeč moct vrátit nahoru. Místo toho budeš muset pokračovat dolu až k teleportu, přesnést se do 4. oblasti a pak se vrátit přes 5. oblast zpět. Alternativní způsob je nechat se zabít a vrátit se od posledního uložení. Třetí způsob je nechat do být a vrátit se sem později.

Seber z truhly meč, který přidává poškození a teplotu přehřívání a jdi doprava. Zbav se krabů a vrtulníku a dojdi doprava až k ježkovy. Znič ho, vyskákej nahoru a z truhly vezmi žlutou cartrage, která otevírá dveře ve čtvrté oblasti.

Znič dřevěný zátaras vlevo nahoře, s dash tam přeskoč a znič ježka. Pak z truhly vezmi meč přidávající poškození a teplotu přehřívání (ano, stejné vlastnosti, jako jsi našel před chvílí, ale s jiným vzhledem). Granátem znič zátaras pod žebříkem a slez dolu a nebo se vrať doprava a stejnou cestou, jakou jsi sem přišel. Pak se vrať do předchozí místnosti.

Skoč úplně až dolů, kde se zbav kraba a červeného ježka, který háže granáty.

Jdi doleva a zbav se dalšího ježka. Vyskákej nahoru doleva a seskoč z mostku k zábraně se žlutými prkny. Ty zatím nedokážeš zničit a tak pokračuj pořád dolu. Za nezničitelným ježkem přeskoč doprava k žebříku, slez po něm dolu, skoč doleva a aktivuj si teleport.

Jeď dolu výtahem a zeleným tlačítkem na bílém sloupku si ulož hru.

Od uložení přeskoč doprava k diamantovému ježkovi (v jámě najdeš jen trochu šrotu), vylez po žebříku a seber olej ze sudu a koruny z truhly.

Slez opět po žebříku dolu a jdi doprava do další oblasti.

Zde se musíš zbavit chrobáka, který kromě útoku mečem může házet granáty. Doporučuji nechat ho odejít doprava a seskočit na betonový výstupek. Pak poslat jednu až dvě vlny doprava, skočit zpět nahoru a použít blok pro obranu před jeho granáty. Po dvojím až třetím opakování by se měl odporoučet do křemíkového nebe. Pokračuj doprava a likviduj nepřátele.

Piláka se štítem se zbavíš tak, že ho pulsem (nebo ledovým granátem) omráčíš, přeskočíš a zaútočíš mu do zad. Pak vyskákej nahoru k truhle, seber koruny a pokračuj doprava do další oblasti.

Slez dolu po žebříku, ulož si hru a posbírej olej a chladící kapalinu napravo. Asi už víš, co bude následovat. Pokud nemáš dost plechovek s olejem a velkých baněk s chladící kapalinou, raději se vrať k teleportu a nakup si je u druhého kupce. Pokud se ti příliš nedaří sesílat puls v boji, doporučuji nakoupit pár (asi 10) středních ledových granátů (fungují stejně na omráčení nepřátel).


Hlavní menu

2. Souboj v aréně

Pro tento souboj doporučuji vybavení zvyšující zbroj a rychlost chlazení.

Pákou otevři arénu, dojdi do jejího středu a pak rychle utíkej zpět doprava. Rychle se zbav velkého kraba dřív, než k tobě dojde chrobák. Nejotravnější na něm je, že háže gumové skákající projektily, které se po místnosti pohybují, dokud tě nezasáhnou (a to i po jeho smrti!). Když ho vyhodí, je nejlepší odběhnout a pomocí blok ho zneškodnit (pozor, aby byl Attu natočen na správnou stranu). Jinak chrobáka se zbavíš tak, že ho s dash proskočíš, několikrát ho praštíš do zad a pak odběhneš do bezpečné vzdálenosti (kde použij blok proti jeho hopíkům).

Až se rozpadne, rychle běž do pravého rohu, kde budeš mít dost času doplnit si olej. Až přiletí velká vosa, přeskoč bodáky doleva a počkej, až přiletí. Jelikož má ale žihadlo delší, než je tvůj meč, zůstane mimo tvůj dosah. Proto budeš muset udělat jeden nebo dva kroky k ní a pak teprve zaútočit.

Následovat bude pilák se štítem a vosa. Ještě než se dostanou do arény, doporučuji doprostřed hodit ledový granát a utíkat doleva. Až pilák poběží přes granát, odpal ho a tím ho zbrazíš na dostatečně dlouho, abys mohl zničit vosu. Pak doběhni k pilákovi, přeskoč ho a zaútoč na jeho záda. Pokud mezitím rozmrzne, rychle odpal další zrazovací granát, přeskoč ho a pokračuj v útoku. Alternativní způsob je stoupnout si doprostřed a až se k tobě oba dostanou, odpálit puls, čímž je oba omráčíš. Následně můžeš piláka přeskočit a rychle vyřídit jak jeho tak i vosu.

To je pro tentokrát naštěstí všechno, takže posbírej šrot, běž doleva, kde si ulož hru a doplň životy.


Hlavní menu

3. Dvojskok

Projdi do další oblasti, jdi doprava a seskákej dolů, kde z truhly vezmi modul pro double jump (autoři opět dokazují, jak nemají rádi češtinu, protože jinak by použili pěkné české slovo dvojskok). Díky němu se můžeš odrazit znovu ve vzduchu a doskočit tak výš nebo dál. Dej pozor na to, abys ale skok podruhé nemačkal příliš brzi. Nejvýše Attu vyskočí, když nejprve chiličku skok podržíš a pak teprve znovu zmáčkneš.

Vyzkoušet si double jump můžeš hned nalevo, kde musíš vyskočit na vysokou hradbu. Pokud zmáčkneš skok rychle po sobě, nedoskočíš dostatečně vysoko. Až budeš nahoře, znič dřevěný zátaras a jdi doleva.

Zde přichází chvíle, která ověří, jestli dokážeš rychle mačkat různá tlačítka. Stoupni si na místo, kde je páka a připrav se. Rychle za sebou musíš útokem přepnout páku a dvojskokem nahoru se dostat na propadlo. Dalším dvojkokem nahoru se dostaň k páce, kterou útokem přepni. Hned, jak dopadneš zpět na propadlo, skoč s dash doleva na další. Pak rychle dvojskokem vyskoč na propadlo výše (a trochu vpravo) a dalším dvojskokem rychle doprava na pevnou plošinu.

Dalším dvojskokem se dostaneš doleva a do další oblasti. Jdi doleva a překákej doprava k truhle, kde konečně najdeš mapu téhle oblasti. V inventáři ji aktivuj a podívej se na ni. Jdi doleva, vylez po žebříku nahoru a dveřmi napravo se dostaneš zpět do hlavní místnosti.

Z truhly vezmi pirátskou hlavu přidávající poškození, znič podpěru stěny a vyskákej nahoru k uložení. Pak vyjeď výtahem nahoru k teleportu.


Hlavní menu

4. Sklad na Základně

Teleportem se přenes do třetí části hry a jdi doprava do další oblasti.

Vylez po žebříku a skákej po propadlech doprava a pak dvojskokem nahoru až na pevnou dřevěnou plošinu. Pomocí skoku a dash přeskoč doprava, seber granáty a dojdi do další oblasti.

Rozbij podpěru závalu, čímž otevřeš cestu do druhé části hry. V oblasti vpravo si můžeš uložit hru. Pak se vrať zpět dveřmi do třetí části.

Přeskoč doleva na dřevěnou plošinu a pak s dashem skoč doleva k dalším dveřím. Projdi do další oblasti. Zbav se piláka, jdi doleva a znič dvěřený zátaras na stropě. Vylez po žebříku a z truhly seber tělo zvyšující kapacitu oleje a poškození. Slez po žebříku, jdi doprava a vyskoč na kamenný výstupek a zabij dvě vosy. Po propadlech vyskákej nahoru a přeskoč doleva, kde přejdi do další oblasti.

Jdi doleva, přeskoč ježky a zbav se vrtulníků. Seskákej dolu na dřevěný ochoz a přeskoč doprava, kde seber meč zlepšující poškození o dva body. Seber chladící kapalinu ze sudu, zabij chrobáka a posbírej koruny z truhly a granáty z bedny. Vrať se doleva a skoč dolů. Seber olej a granátem znič poklop trampolíny. Znič dřevěný zátaras napravo, zbav se kraba a dveřmi vpravo projdi do další oblasti.

Stiskni tlačítko, slez po žebříku a jdi doleva k teleportu. Přenes se zpět do šesté části hry (symbol vpravo uprostřed). Sjeď výtahem dolu a ulož si hru.


Hlavní menu

5. Sklad v elektrárně

Pokud jsi ještě nezískal žlutou cartrage (viz začátek této oblasti), nyní již můžeš od teleportu pomocí dvojskoků vyskákat doprava do chodby s truhlou.

Teleportem a přenes se do čtvrté oblasti (symbol uprostřed). Nejprve slez po žebříku a jdi k uložení. Pak se vrať a jdi doprava kolem kupce (dokup si olej a případně ledové granáty na omračování), vyjeď výtahem nahoru a pak slez po žebříku dolu. Jdi doleva a dveřmi do další oblasti. Slez po žebříku a jdi doprava do další oblasti. Seskákej úplně dolů (zbav se nepřátel) a vlož žlutou cartrage do zásuvky.

Znič ježka, posbírej granáty, slez po žebříku a přejdi do další oblasti. Zbav se vosy a také otravného ježka (musíš ho omráčit ledovým granátem nebo pulsem). Slez po žebříku a zbav se chrobáka a piláka se štítem (nejlepší je použít ledové granáty). Vylez na žebřík a s dash skoč doprava. Pak použij dash se šipkou doprava, aby ses dostal na sousední propadlo. Pak přeskoč s dvojskokem a dash doprava k ukládacímu tlačítko, které nezapoměň použít. Projdi dveřmi do další oblasti.


Hlavní menu

6. Třetí medailon

Čeká tě další typ hádanky a tou jsou časované dveře. Stoupni si k zelenému tlačítku a stiskni ho, čímž na jednu vteřinu otevřeš dveře. Rychle stiskni šipku doprava a mačkej dash jako o život. Pokud to totiž nestihneš, dveře tě rozmáčnou a opravdu přijdeš o život.

Až se dostaneš na druhou stranu, pákou dveře otevřit natrvalo. Vyšplhej po žebříku, stiskni tlačítko a přeskákej dál doleva.

Další hádanka je opravdu dotažená do extrému a pokud se to pokusíš udělat přesně tak, jak bys očekával, nestihneš to. Po stisku tlačítka se totiž na 5 sekud aktivují propadla, ale k doskákání k poslednímu propadlu je potřeba asi 5 a půl sekundy. Trik je v tom, ignorovat první propadlo a od tlačítka se dvojskokem dostat rovnou na betonový výstupek. Odtud dvojskokem nahoru na propadlo a ihned dalším dvojskokem doprava na předposlední. Pak normálním skokem na poslední propadlo a dvojskokem se dostaneš na plošinu, kde sebereš třetí medailon.

Po jeho sebrání vyskoč k truhle a seber nohy přidávající poškození, seskoč dolu a jdi doleva do předchozí oblasti, kde pákou otevři dveře zpět (pokud nyní spadneš nebo zemřeš, bude rychlejší od posledního uložení skočit dolu, jít doleva a vrátit se sem druhou stranou). Vrať se do místa, kde byl medailon a dvojskokem s dash přeskoč doprava nahoru k dřevěnému zátarasu. Rozbij ho a projdi dál. Jdi doleva, dveřmi se dostaneš o patro výš, posbírej koruny z truhly a vylez po žebříku. Jdi doleva a dveřmi do další oblasti. Stiskni tlačítko a otevři dveře. Zbav se všech nepřátel a jdi doleva. Vylez po žebříku (pozor na bodáky) a projdi do hlavní místnosti. Po žebříku nahoru a výtahem dolu se dostaneš ke kupci a teleportu.


Hlavní menu

7. Sklad v chemičce

Od teleportu vyskákej doleva nahoru a vylez po žebříku. V další oblasti přeskákej doprava a po žebříku nahoru do další oblasti. Ulož si hru a jdi do páté částí hry.

Teď by mělo být mnohem jednodušší vyskákat nahoru až do hlavní místnosti, protože můžeš používat dvojskoky.

Od uložení v páté oblasti jdi doprava, vylez po žebříku a pomocí dvojskoku skoč na plošinu nad výtahem. Z truhly seber koruny a jdi dál. Pomocí pulsu nebo ledového granátu znehybni vosu a znič ji.

Skoč až dolu, slez po žebříku napravo, seber šrot, rozbij dřevěný zátaras a z truhly posbírej koruny.

Vylez zpět nahoru po žebříku a jdi doleva k laseru, použij dvojskok a pak vlnu, pomocí které přepni páku. Tím vypneš laser, ale vypustíš piláka se štítem. Ignoruj ho a skoč nahoru k páce. Počkej, až se zase přepne zpět, útok ji znovu přepni (vypustíš dalšího piláka) a dvojskokem s dash se dostań na aktivované propadlo napravo. Rychle pomocí dvojskoků vyskákej až nahoru.

Z kamenné plošiny pomocí dvojskoku s dash přeskoč doprava do chodby a jdi do další oblasti. Zbav se velkého kraba a vosy, posbírej šrot a pomocí dvojskoků se dostaň k truhle s korunami. Vyskoč na nejvyšší plošinu a pomocí útoku z dvojskoku znič dřevěný zátaras. Vyskoč do chodby a z truhli si vezmi rukce zlěpšující zbroj o 3 body.

Jdi do další oblasti, jdi doprava, přeskoč doleva nahoru, vylez po žebříku, znič dřevěný zátaras a z truhly vezmi zelenou cartrage, otevírající dveře ve třetí oblasti. Stejnou cestou, jakou jsi se dostal sem, se vrať k uložení v hlavní místnosti.


Hlavní menu

8. Čtvrtý medailon

Nyní se budeš muset dostat z páté oblasti k teleportu, takže se buď vrať do čtvrté oblasti nebo jdi do šesté (obě cesty jsou dost dlouhé a otravné).

Teleportem se přenes do třetí části hry a jdi doleva. Slez po žebříku, uložit si hru, vylez zpět nahoru a jdi doleva do další oblasti. Vyskákej nahoru k žebříku, vylez nahoru a vyskákej až k zásuvce. Vlož cartrage a projdi do další oblasti.

Skoč dolu a zbav se piláka a kraba (toho musíš omráčit). Pomocí dvojskoku se dostaň nahoru, pak skokem doleva s dash se dostaň na dřevěný ochoz a dvojskoky přes propadla skoč doleva, pak doprava a nakonec s dash doprava. Zbav se vosy, seber šrot a pokračuj nahoru. Zbav se další vosy, připrav si obyčejný granát, napřáhni se (doleva), vyskoč a hoď granát na betonový zátaras. Znič ho, Dvojskokem s dash přeskoč bodáky a seber čtvrtý medailon (pokud nedoskočíš, budeš muset skákat opět nahoru).

Pokračuj doleva do další oblasti, skoč dolu, posbírej šrot a skákej pořád dolu. Z truhly seber nohy zlepšující zbroj, vyskákej doprava nahoru a přejdi do další oblasti. Znič podpěru u závalu a přes místnosti se dostaň doprava. Seskákej dolu a jdi pořád doprava až k teleportu. Přenes se do šesté části hry (symbol vpravo uprostřed), sjeď výtahem a ulož si hru.


Hlavní menu

9. Zelená cartrage

Vyjeď výtahem nahoru, jdi doprava, vylez po žebříku, přeskoč doleva a skákej pořád nahoru. Úplně nahoře přeskoč dvojskokem s dash doprava a projdi do další oblasti.

Seber olej ze sudu, zbav se ježka a pak dvojskoky s útokem znič dřevěný zátaras vpravo nahoře. Vyskoč nahoru a rychle se zbav vosy. Skoč dolu a nejlépe vlnou se zbav piláka (pozor, nejde omráčit!). Vyskákej po výstupcích vpravo k truhle s korunami.

Vrať se ke dveřím a pokračuj dál skrz skákající granáty doleva. Dvojskoky vyskákej nahoru a jdi do další oblasti.

Seskákej dolů, zbav se vosy a kraba a pak utíkej doleva, přičemž se vyhýbej střelám a znič dřevěný zátaras nahoře a pak i podpěru stěny. Projdi do další místnosti.

Počkej, až laser přejede doprava, skoč dolu, zbav se ježka a zůstaň stát. Zde jsi totiž v bezpečí před laserem. Všimni si podpěry napravo a znič ji vlnou nebo granáty. Až přejede laser doleva, přeběhni doprava do chodby a pákou lasery vypni.

Pak se vrať doleva, vyskoč ke vchodu, pak na betenový výstupek a doleva k truhle s korunami. Pak přeskoč doprava k ježkovi, zbav se ho a pokračuj dál. Dole chodí chrobák, ale nesmíš ho zabít, protože je to tvá jediná cesta dál. Skrč se sleduj ho, až půjde od tebe. Všimni si, že je tak velký, že když prochází pod laserem, na chvíli ho zastíní. Počkej tedy, až se bude vracet a jakmile se laser přeruší, proskoč jím s dash na druhou stranu. Rychle utíkej doprava, kde vyskoč nad ježka a útokem přepni páku. Pak se vrať kousek doleva a vyskoč na žebřík, po kterém vylez nahoru (pákou, která je dole pod žebříkem, můžeš vypnout i svislý laser a chrobáka zabít).

Doplň si olej a jdi do další oblasti. Zabv se ježka a posbírej olej. Seskoč z dřevěného mostku a pokračuj dolu až k truhle, ve které je zelená cartrage, která otevírá cestu do další části hry.

Projdi do oblast napravo, znič podpěru zdi a seskákej dolů k teleportu a uložení (pro doplnění oleje). Od teleportu skoč doprava nahoru a po žebříku vylez k zásuvce. Vlož cartrage a pokračuj dál.

Použij dash přes bodáky a pak udělej ještě jeden dash a následně dvojskok, čímž se dostaneš k truhle s korunami. Skoč dolu, přeskoč bodáky a zbav se chrobáka. Pak vylez po žebříku do další oblasti.

Přeskoč jámu s laserem a seskoč do druhé jámy vpravo. Pomocí vlny přehoď páky a vypni lasery. Posbírej granáty z bedny, vyskákej nahoru a pak skoč do levé jámy a opatrně postupuj dolu. Až skončíč na dřevěném ochozu, dojdi k jeho pravému okraji a všimni si páky vpravo dole. Přepni se na obyčejné (ideálně malé) granáty, jeden hoď a odpal ho poblíž páky, čímž vypneš lasery.

Seskoč na dřevěný ochoz níže a pak seskoč dolu v jeho levé polovině, aby Attu bez újmy propadl dolu. Granátem znič poklop trampolíny a pokračuj do další oblasti.

Slez po žebříku a ulož si hru. Jdi doleva k zavřeným dveřím dvojskokem skoč doprava, nahoru a pak s dash doleva, kde znič dřevěný zátaras. Zabij vosu, přeskoč ježka a stiskni tlačítko. Přeskoč zpět, seskoč dolu a pokračuj doleva do další části hry.

Hlavní menu

8. Krystalové jeskyně

Mapa sedmé oblastiMapa sedmé oblasti

Hlavní menu

1. Mapa oblasti

S dash proběhni skrz ježka a posbírej velké nádoby na olej a velké granáty. Z toho je vidět, že ses dostal do poslední třetiny hry.

Jdi doleva a zav se vrtulníku. Pak seskákej dolu a zbav se chrobáka a vosy. Pak vyskákej opět nahoru a s dash přeskoč doleva k truhle s korunami.

Seskoč dolu a projdi dveřmi dál. Jdi doprava, zbav se ježka a vosy a pak projdi skrz granáty k dělu. Vyskoč nahoru, seber šrot a slez po žebříku.

Jdi kolem dveří doleva, zbav se včely a ježka (musíš je omráčit pulsem) a seber koruny z truhly. Vrať se ke dveřím a projdi do další oblasti. Doplň si olej, znič dřevěný zátaras a jdi doleva. Zbav se vosy a dvou krabů a jdi k tlačítku. Stiskni ho a s dash utíkej doleva skrz dveře. Na druhé straně je pákou trvale otevři. Z truhly vezmi mapu, kterou v inventáři aktivuj.

Projdi dveřmi do další oblasti, skoč dolu a zbav se ježka. Pak se vrať k tlačítku a doplň si olej. Až tlačítko stiskneš, budeš muset rychle proběhnout doleva skrz granáty, kterým se bude špatně uhýbat, protože jsou k tobě přitahovány. Při cestě doleva se snaž používat dash jednak pro urychlení a také pro uhýbání granátům. Za dveřmi se nezdržuj a rychle jdi do další oblasti.

Slez po žebříku, aktivuj teleport a jdi doleva k uložení a třetímu kupci. Ten již prodává velké verze oleje, chlazení a granátů a také části těla třetí úrovně.

Od kupce jdi doleva a rozbij dřevěný zátaras. Nic zde (zatím) není a tak projdi dveřmi. Jdi doprava, vyskoč nahoru k zásivce na cartrage a jdi doprava a projdi dveřmi. Vyskoč nahoru, omrač piláka a zab ho. Jdi doprava do další oblasti.

Jdi doprava a ulož si hru. Rozbij dřevěný zátaras a posbírek velké nádoby s olejem a chladící kapalinou. Vyskákej nahoru a projdi dveřmi do další oblasti.


Hlavní menu

2. Souboj v aréně

Vylez po žebříku, stiskni tlačítko a jdi do arény. Mečem rychle znič oba poklopy na propadlech a použij je ke zničení vrtulníku.

Až se spustí laser, jdi doprava a zbav se velkého kraba. Následně omrač piláka se štítem, proskoč ho dash (přeskočit ho nemůžeš kvůli laseru) a útokem do zad ho zabij.

Následovat budou opět dva velké vertulníky, které by neměl být problém zničit s pomocí trampolín. V dalších kolech ale kromě vrtulníků přijdou i dvě včely, takže raději běz k jedné straně a postupně se zbav nejprve vos a poté i vrtulníků.

Během boje s vrtulníky by měl být dostatek času na doplnění oleje. Stačí počkat, až na zem nahází granáty, pak odběhnout mimo jejich dosah a použít olej (střední nebo velký). V boji s vrtulníky je naopak potřeba dávat pozor, abys při přistání z trampolíny nenarazil do vrtulníku nebo nepřistál na právě vybuchujícím granátu.

Až bude klid, jdi doleva a ulož si hru. Pokračuj do další oblasti, posbírej velké granáty z bedny a koruny z truhly, vylez po žebříku a z truhly seber meč přidávající čtyři body poškození (což není vůbec špatné).

Vlevo seskoč dolu z mostku a z truhly si vezmi modul pro elektrickou ránu (což je vlastně vlna směřující nahoru). Dá se s ní zničit elektrický strop (provádí se šipkou nahoru + blok), na který nedosáhne puls a také se s ní dobře dají ničit ty otravné vrtulníky.

Seskoč vlevo dolu, posbírej šrot a vlevo pošli elektrickou ránu na strop. Vylez po žebříku, stoupni si na trampolínu a vyšli další ránu. Vyskoč nahoru a projdi dveřmi zpět do hlavní jeskyně. Znič podpěru závalu, jdi doleva, projdi dveřmi, jdi doleva, ránou znič vrtulník, pokračuj doleva a dveřmi se vrať ke kupci a ulož si hru.


Hlavní menu

3. Červená cartrage

Od kupce jdi doprava, před teleportem vylez po žebříku a ránou nahoru znič elektrický strop. Vylez po žebříku a dveřmi projdi do další oblasti. Znič dřevěný zátaras vpravo, zbav se kraba, vosy a ježka a posbírej šrot. Vlnou znič elektrické trubky vlevo, zbav se ježka pak vyskákej nahoru skrz vybuchující granáty (výbuch je jen pro efekt, ve skutečnosti nemají příliš sílu, jen mají trochu větší oblast výbuchu).

Stoupni si před zavřené dveře (sem už granáty nedolétnou) a vyšli nahoru ránu, kterou přehodíš páku a dveře otevřeš. Další pákou přepni přestupovou komoru a jdi k další páce níže. Vyskoč a pulsem znič elektrické trubky vpravo nahoře. Útokem přepni páku, čímž aktivuješ propadla. Skoč na první propadlo a z něj skoč doprava, pak pouřij dash bez šipky doprava a následně další skok, kterým se dostaň na druhé propadlo. Z něj pak pomocí dash se šipkou doprava se dostaneš ke dveřím. (Pokud se budeš potřebovat vrátit, opakuj dotéž, ale s pákou nahoře u dveří.)

Doplň si olej, projdi dveřmi do další oblasti a zbav se piláka se štítem. Vyskákej nahoru a zbav se vosy. Pak si stoupni na dřevěnou plošinu a pošli ránu nahoru, čímž přepneš páku. Pak jdi dveřmi vlevo do další jeskyně.

Seber velké nádoby s olejem a zbav se chrobáka. Pak zlikviduj helikoptéru a pozbírej velké granáty a nádoby na olej ze sudů. Z truhly seber třetí nohy přidávající poškození. Vrať se do předchozí oblasti.

Seskoč dolu a zbav se piláka se štítem a vos. Vyskoč na žebřík a vylez nahoru. Zbav se piláka, jdi doprava a ránou nahoru přehoď páku u stropu. Vrať se doleva a vyšplhěj po žebříku nahoru. Projdi dveřmi, zbav se ježka a podívej se na elektřinou nabitou podlahu. Není to totiž obyčkejná podlaha, která se dá zničit pulsem, ale elektrický strop, na který bys potřeboval vyslat elektrickou ránu... který se ale vysílá nahoru. Zde je malý zádrhel, na který hra neupozorní a musíš na něj přijít sám, a to ten, že když vyskočíš, a zmáčkneš kombinaci pro elektrický puls (tedy šipka dolu + blok), Attu ve skutečnosti vyšle elektrickou ránu (šipka nahoru + blok), ale směrem dolu!!!

Použij tedy dvojskok (abys měl dost času) a ve vzduchu zmáčkni šipku dolu a blok. Elektrický strop se rozpadne a ty přistaneš na výstupku dole. Jdi doleva nebo doprava, skoč dolu a mečem znič dřevěný poklop trampolíny. Pak z truhly vezmi červenou cartrage.

Projdi dveřmi, znič podpěru závalu, zbav se vosy a ježka a jdi ke dveřím doleva, kde se zbav kraba. Projdi dveřmi a slez po žebříku zpět k uložení a kupci.


Hlavní menu

4.

Jdi od kupce doleva a projdi dveřmi. Vlož cartrage do zásuvky nahoře, seskoč dolu a projdi dveřmi.

Posbírej olej ze sudu vpravo a jdi doleva. Přehoď páku a (protože nemůžeš zničit zátaras z čevených prken,) jdi doprava, kde slez po žebříku. Přeskoč ježka, utíkej doleva, elektrickou vlnou znič trubky, doběhni k dřevěnému zátarasu, znič ho a schovej se dovnitř (úplně doleva). Doplň si olej. Pákou otevřit dveře, vyběhni ven, skoč do chodby napravo a pak dvojskokem nahoru doleva, kde projdi dveřmi. Nelez po žebříku ale normálně na konci seskoč a spadneš na propadlo. Pomocí dash (se šipkou) se dostaň doleva, kde vyskč na žebřík. Nahoře seber z truhly ocelocou hlavu zvyšující teplotu přehřívání o 4 body.

Projdi dveřmi do další části hry.

Hlavní menu

9. Uhelné doly

Mapa osmé oblastiMapa osmé oblasti

Hlavní menu

1. Mapa

Seskoč z dřevěného mostku a zbav se vosy. Znič dřevěný poklop trampolíny a jdi doleva k laseru. Až pojede doprava, jdi za ním a schovej se pod ochozem. Až přejede doleva, jdi doprava ke schodu. Vlnou doprava přepni páku a vypni laser. Pokračuj dveřmi vpravo do dašlí oblasti, kde si ulož hru.

Vrať se dveřmi zpět do předchozí oblasti, jdi doleva, pod laserem a zbav se vosy. Trampolínou vyskoč nahoru, jdi doprava a počkej si na diamantovou vosu. Omrač ji pulsem a úderem ji rozbij. Pak jdi doprava a zbav se dvou velkých krabů a vosy. Dojdi na konec a seber šrot a velké granáty. Pak se vrať k uložení (doleva, dolů a doprava).

Od uložení slez po žebříku, jdi doprava, zbav se vrtulníku a skoč dolu. Jdi doprava, zbav se piláka a vrtulníku a z truhly na konci posbírej koruny. Vrať se doleva a projdi dveřmi do další oblasti. Vlevo posbírej šrot, jdi doprava a slez po žebříku. Znič vosu, jdi doprava a zlikviduj vrtulník. Pak posbírej šrot, jdi doleva, rozsekej velkého piláka a u zátarasu z červených prken seskákej dolů.

Znič vrtulník a dřevěný poklop na trampolíně, skoč na kamenný výstupek napravo a zbav se dalšího vrtulníku. Pak skoč na dřevěný ochoz napravo a až přiletí pancéřovaná včela, omrač ji pulsem a znič. Pak posbírej granáty a olej ze sudů. S dash přeskoč doprava, omrač kraba a znič ho. Pak se zbav piláka napravo a granátem znič betonový poklop trampolíny.

Vyskoč na trampolínu a zbav se vrtulníku. Pak skoč na další trampolínu nahoře a přeskoč doprava k truhle s korunami. Skoč zpět k horní trampolíně, vyskoč z ní doleva a pomocí dash se dostaň k truhle s tělem třetí úrovně zlepšující zbroj. Seskoč dolu, jdi doprava a seskákej k průchodu do další oblasti.

Nejprve se zbav velkého piláka napravo a pak se vrať k průchodu pod páku nahoře. Pomocí rány nahoru ji přepnu, skoč na první propadlo dole, pak dvojskokem na další napravo a obyčeknými skoky vyskákej nahoru. Pak dvojskokem přeskoč na poslední propadlo nalevo a pomocí dash a dvojskoku (v tomto pořadí) se dostaň k truhle s mapou, kterou aktivuj v inventáři. Po jejím otevření si všimni, že okolí aktuální jeskyně je v mapě rozmazané, takže není pořádně vidět, kam máš jít.

Seskoč dolu a pokračuj doprava, kolem dveří a na konci vylez po žebříku. Vyskákej nahoru, posbírej olej, seskoč dolu a znič dřevěný zátaras. Znič vosu a posbírej koruny z truhly. Slez po žebříku a dveřmi projdi do další oblasti, kde si ulož hru tlačítkem.


Hlavní menu

2. Souboj a aréně

Jdi do další oblasti, ránou nahoru přepi páku a jdi do arény.

Doporučuji použít cokoliv, co má třetí úroveň a také používat střední nebo velké nádoby s olejem.

Nejprve se zbav jedné vosy. Pak se ze stropu spustí dělo a bude vystřelovat naváděné vybuchující granáty. Ty můžeš ničit pulsem, vlnou nebo ranou nahoru. Na druhou stranu nejsou tak špatné, protože při výbuchu zraňují i tvé nepřátele. Stačí tak na sebe nalákat granát i nepřítele a pak pomocí dash uskočit do strany.

Také můžeš využívat toho, že na úplné kraje místnosti granáty nedosáhnou, takže jsi tam v bezpečí. Na tomže místě si tě také nevšimnou vosy, takže budeš mít čas doplnit olej.

Těsně po granátech nastoupí velký krab házející granáty zleva a vosa zprava. Doporučuji stoupnou si doleva, rychle vyřídit kraba, pak se zbavit vosy a jít opět doleva. Následovat budou totiž dvě vosy zhora (po vyřízení první bude čas doplnit olej) a pak dva velcí kraby zleva a zprava (přesuň se doprava).

Další na řadě je velký pilák zleva a vrtulník. Doporučuji omráčit piláka a pak ranami zničit vrtulník. Následně vyřídit i piláka. Alternativně můžeš jen běhat z jednoho konce na druhý pomocí dash a čekat, až vrtulník i piláka vyřídí granáty. Až bude pryč vrtulník, jedna rána do piláka po jeho proskočení urychlí jeho konec.

Pak už bude klid a tak jdi doleva a ulož si hru.

Jdi do další místnosti a granátem nebo ranou dolu znič dřevěnou podlahu. Skoč dolu, napravo posbírej chladící kapalinu a granáty a jdi doleva. V truhle najdeš červený energetický modul, díky němuž můžeš nabít svůj meč červenou energií. Stiskni tlačítko změna barvy a meč se červeně rozzáří (no spíše to vypadá jako červená elektřina).

Jdi k zátarasu z červených prken nalevo a rozbij ho (meč musí červeně zářit). Vyšplhej po žebříku, jdi doprava kolem nefunkčního výtahu, granátem znič poklop trampolíny a seber koruny z truhly napravo. Pak vyskoč na trampolínu a během skoků nahoru používej útok nahoru nabitý červenou energií. Až bude pryč, vyskoč nahoru a pákou zapni výtah. Seskoč dolu a tlačítkem ho přivolej.

Vyjeď nahoru, jdi doprava a projdi dveřmi do hlavní jeskyně. Jdi doleva a znič podpěru u závalu. Vylez po žebříku, přeskákej doleva a po trampolíně nahoru. Zbav se piláka a vosy.

Pokud si chceš uložit hru, jdi doprava a po žebříku nahoru a do další oblasti. Dvojskokem se dostaň na kamenný výstupek nahoře, pak doleva a po žebříku vylez k uložení. Pak slez opět po žebříku dolu, zbav se vrtulníku, seskoč dolu a zbav se vrtulníku a piláka (šrot zdarma). Dveřmi vlevo jdi do další oblasti, doprava, po žebříku dolu a zbav se piláka a vosy vlevo.


Hlavní menu

3. Šedivá cartrage

Jdi doleva k červenému zátarasu a znič ho červeně nabitým mečem. Zbav se vosy a posbírej koruny z truhly. Jdi doleva do další oblasti.

Seskoč dolu a zbav se ježka a kraba. Pak posbírej šrot a koruny z truhly a vyskákej zpět nahoru a přes propadla pomocí dvojskoků se dostaň nahoru a doleva, kde nakonec použij dvojskok a dash pro dopadnutí na plošinu s průchodem do další oblasti.

Skoč doleva s dash a vyskoč na stupínek s trampolínou. Zbav se dvou vos a eventuelně velkého piláka a vyskákej po trampolínách nahoru. Z poslední trampolíny nejprve vyšli vlnu doprava, čímž zničíš trubky blokující průchod dál a pak pomocí dvojskoku přistaň na propadlu vlevo. Pomocí dojskoků a dash se dostaň doleva k ježkovy. Přeskoč ho a pákou aktivuj propadla. Vyskákej nahoru a z truhly seber platinové tělo zlešující kapacitu oleje o 4 body.

Seskákej dolů, po trampolínách opět nahoru a pomocí dvojskoku a dash se dostaň do další oblasti napravo.

Zbav se vrtulníku a velkého piláka, jdi doprava a znič vosu a ježka (omrač ho). Pak vylez po žebříku a z truhly seber šedivou cartrage.

Seskoč dolu, jdi doprava do další oblasti, pákou otevři dveře, vylez po žebříku a ulož si hru.


Hlavní menu

4. Červená cartrage

Od uložení slez po žebříku, jdi doleva do další oblasti a zbav se nepřátel. Přeběhni doleva do další oblasti. Seskoč dolu doleva a zbav se všech vos a piláka. Skoč na první trampolínu a v nejvyšším bodě vyšli dvě vlny doleva. Pak přes propadlo skoč do chodby nalevo a projdi do další oblasti.

Zbav se ježka, projdi dveřmi a zlikviduj velkého piláka. Jdi doleva, slez po žebříku a jdi doprava do další oblasti. Granátem znič betonový zátaras, jdi na kraj, počkej, až přiletí pancéřovaná včela, omrač ji pulsem a zlikviduj. Jdi doprava dolu a zbav se vosy a velkého piláka a posbírej šrot. Vyskákej zpět ke vchodu a dvojskokem přeskoč v trampolíně, na níž granátem znič poklop.

Přes trampolínu vyskoč doleva a po další opět doleva, kde znič vosu a chrobáka. Z truhly vezmi červenou cartrage, otevírající dveře v chladírně. Z konce horní plošiny proveď dvojskok doprava a dashem se dostaň ke dveřím do další jeskyně. Zbav se nepřátel, jdi doprava do hlavní jeskyně, zbav se další várky nepřátel, jdi doprava a seskákej dolů. Jdi doleva k zásivce na šedivou cartrage. Otevři dveře a jdi do další oblasti.


Hlavní menu

5. Ukradený medailon

Jdi k okraji, zbav se vrtulníku, skoč dolu a zbav se skákavého kraba a dvou piláků (pancéřovaného napravo musíš omráčit). Posbírej chladící kapalinu napravo a granáty vlevo. Vylez zpět po žebříku a dvojskoky se dostaň doleva k truhle s korunami. Projdi do další oblasti a ulož si hru.

Slez po žebříku do jeho poloviny a skoč doprava do skryté chodby. Posbírej šrot a jdi do další jeskyně.

Jdi doprava, skoč dolu a posbírej šrot a granáty (pokud ti dojdou, můžeš si z truhly sebrat další). Pak znič dřevěný zátaras napravo, dojdi k dalšímu, který taky znič a zbav se vosy a ježka. Vyskákej nahoru, vylez po žebříku a z truhly vezmi tělo zvyšující rychlost chlazení. Vrať se dolů a doleva k páce. Přímo pod páku polož granát (ale neodpaluj ho, důvod se dozvíš záhy). Až páku přepneš, aktivují se propadla. Jelikož ale jen velice krátce, nemáš čas skákat po všech. Rvnou od páky tedy dvojskokem dopadni na propadlo napravo. Pak dalším dvojskokem vyskoč na propadlo úplně vravo u zdi a dalším dvojskokem na propadlo výše. Odtud přeskoč na pevnou plošinu nalevo. Teď se ale propadla deaktivují a ty je nemáš jak znovu zapnout. Nebo ano? Odpal granát, který jsi nechal dole u páky a propadla se opět aktivují. Vyskákej po nich nahoru na pevnou plošinu nalevo. Odtud se již snadno pomocí dash a dvojskoku dostaneš na plošinu s dveřmi. Nejprve ale seber medailon ukradený vesničanům a pak projdi dveřmi zpět do hlavní jeskyně.


Hlavní menu

6. Cesta dál

Vyskoč nahoru, jdi doleva a projdi do další oblasti. Seskoč dolu a projdi dveřmi. Dojdi k tlačítku a ulož si hru.

Slez po žebříku, jdi doleva a zbav se velkého piláka, dvou vos a velkého kraba. Jdi doleva do další části hry.

Hlavní menu

10. Archeologické naleziště

Mapa deváté oblastiMapa deváté oblasti

Hlavní menu

1. Teleport

Přeskoč bodáky a proběhni kolem velkého piláka se štítem. Běž doleva, přeskoč další bodáky a zlikviduj menšího piláka. Ve vhodný okamžik vylez po žebříku nahoru. Omrač a rozbij diamantového ježka a pomocí dash a dvojskoku se dostaneš doprava k truhle s korunami. Stejně se dostaň zpět a jdi dveřmi do další oblasti.

Jdi doprava, vylez po žebříku, zbav se malého vrtulníku a ježka a pokračuj doleva až k teleportu, který aktivuj. Jelikož zde není uložení, bylo by vhodné přenést se někam, kde je nedaleko teleportu, aby ses sem nemusel vracet od poslední uložení v minulé části hry. Jedno uložení je v šesté části hry (symbol vravo uprostřed), kde stačí sjet výtahem.


Hlavní menu

2. Mapa

Od teleportu (v deváté části hry) jdi doprava (zbav se ježka a vrtulníku), slez po žebříku dolu a jdi doprava do další oblasti. Mečem znič poklop trampolíny napravo, skoč doleva na další trampolínu, ze které se dostaň doleva, kde seber z truhly mapu. Aktivuj ji v inventáři a podívej na tuhle oblast. Pak seskoč dolu a doleva průchodem a po žebříku nahoru se vrať k teleportu.


Hlavní menu

3. Pátý medailon

Teleportem se přenes do šesté části hry (symbol vpravo uprostřed), sjeď výtahem vlevo a ulož si hru. Přeskoč doprava, vylez po žebříku a přeskoč doleva k zásuvce na červenou cartrage. Otevři dveře, jdi dál, posbírej chladící kapalinu a rozbij červený zátaras (nezapomeň změnit barvu). Jdi dál a zbav se vosy a velkého kraba. Dojdi na elektřinou nabitou podlu a znič ji ranou dolu (dvojskok, šipka dolu a blok).

Dole seber šrot a jdi do další oblasti. Jdi doleva a slez po žebříku tak, aby tě nezasáhl laser. Dole se zbav velkého piláka (když budeš stát pod žebříkem, nemůže na tebe, ale ani ty na něho). Jdi doprava do další oblasti. Přeskoč na (ne)jezdící stupínek a pákou ho aktivuj. Skrč se a projeď pod bodáky. Hned za nimi vyskoč a pošli vlnu doprava, čímž vypneš laser blokující cestu dál. Při pádu drž šipku doprava, aby Atti přistál zpět na stupínek. Za chvíly proveď to samé (výskok a vlna) a následně další vlnou znič elektrické trubky na stropě. Na konci dvojskokem dostaň do chodby.

Stoupni si na dřevěnou podlahu a granátem nebo ranou ji znič. Seskákej dolu a posbírej koruny z truhly. Slez po žebříku a jdi pořád doleva, kde na konci seber pátý medailon ukradený vesničanům. Po trampolíně vyskoč nahoru a znič podpěru podlahy, abys již nemusel přes jezdící stupínek.

Seskoč dolu, jdi doprava, vylez po žebříku a vyskákej nahoru k zamřížovaným dveřím. Projdi do další oblasti.

Stiskni tlačítko a vylez po žebříku k uložení. Přivolej výtah a vyjeď nahoru k teleportu.


Hlavní menu

4. Krystalová jeskyně

Teleportem se přenes do sedmé části hry (symbol vlevo dole), jdi doleva, ulož si hru a projdi dveřmi. Jdi dolu a projdi dveřmi do další oblasti. Jdi doleva a znič červený zátaras. Projdi do další oblasti.

Jdi pořád doleva, zbav se vosy a kraba a posbírej šrot. Vrať se k žebříku a slez dolu. Dole se zbav piláka se štítem a vosy, pak si stoupni (zhruba uprostřed) pod elektrický strop a ranou ho znič. Dvojskokem se dostaň na žebřík a vylez nahoru. Přeskoč doleva a omrač a znič piláka se štítem. Pak se dvojskokem dostaň na dřevěný ochoz, zbav se vosy a přeskoč doleva k truhle s korunami. Seskákej dolu a jdi doleva do další oblasti.

Jdi úplně doleva, ranou znič elektrický strop, vylez po žebříku, útokem přehoď páku a opět slez dolu. Jdi doleva, vyjeď výtahem a znič dřevěný zátaras napravo. Jdi doprava, zbav se kraba a z truhly seber ruce zvyšující rychlost chlazení. Jdi dál doprava, posbírej šrot a znič podpěru závalu. Seskoč dolu, vlevo znič další zával, skoč dolu a pak se cestou doprava vrať zpět k teleportu.

Ulož si hru a teleportem se přenes do osmé částu hry (symbol dole uprostřed).


Hlavní menu

5. Uložení

Od teleportu jdi doprava, zbav se ježka a vrtulníku, použij trampolínu (znič poklop, pokud je stále na místě) a vyskoč doleva. Zbav se vrtulníku a posbíkej olej. Seskoč zpátky dolu, použij trampolínu a vyskoč doprava na další, pak na další nalevo a z další skoš na stupnínek napravo. Vyskoč nahoru a plošinu a ranou nahoru přepni páku. Skoč na jezdící plošinu a svez se doleva. Na konci skoč podél zdi dolu a seber koruny z truhly. Seskákej až dolů a po trampolínách se dostaň opět nahoru k páce. Nech se převést doleva a skoč do průchodu do další oblasti.

Jdi doleva a ulož si hru. Vyskoč na malý stupínek, dvojskokem na ten nad ním a s dash skoč doprava, kde vyber koruny z truhly. Seskoč dolu a jdi doleva ke vchodu. Skoč na kamennou plošinu pod jámou (vedoucí nahoru), dvojskokem skoč do jámy co nejvýše a ranou nahoru (nahoru + blok) přepni páku, čímž spustíž žebřík. Vylez po žebříku a projdi dveřmi nalevo.

Jdi doprava a zbav se vosy a kraba. Dvojskokem vyskoč doleva a jdi nahoru. Zbav se vosy, vyskákej nahoru a doprava, zbav se kraba (omrač ho) a jdi doleva, kde seber šrot a koruny z truhly. Znič elektrickou podlahu (dvojskok a pak dolu + blok) a skoč dolu. Dvojskokem vyskoč doprava a zbav se kraba (omrač ho). Skoč doprava a granátem znič betonový poklop trampolíny. Vyskoč nahoru a zbav se vosy. Přes trampolínu vyskoč doleva a posbírej olej a chladící kapalinu.

Seskákej dolu a jdi doprava, kde znič dřevěný zátaras. Pposbírej šrot a olej a vrať se doleva a dveřmi zpět do předchozí oblasti. Slez po žebříku a jdi doleva k uložení. POkračuj doleva do další oblasti.


Hlavní menu

6. Souboj v aréně

Pro tento souboj doporučuji co největší poškození a případně rychlost chlazení.

Přepni páku a vejdi do arény. Dojdi do prostředka a pak se vrať doprava, kde rychle vyřiď velkého kraba. Pak omrač a zlikviduj i velkého piláka. Následovat bude vosa a vrtulník, které by neměl být problém vyřídit a při tom si doplnit olej.

Až se aktivují propadla, rychle vyskoč na to prostřední a připrav se na dva vrtulníky (tohle už bylo v dřívější aréně, takže by to neměl být problém). Následovat budou 4 vosy a následně dvě velké vosy, které musíš rychle šikovně vyřídit tak, aby jdi ztratil co nejméně oleje.

Poslední přijde velký pilák se štítem (a vosa, kterou klidně ignoruj - vyřídíš ji společně s pilákem). Až přijde pilák k tobě, omrač ho pulsem (šipka dolu a pak blok), proskoč ho s dash, otoč se a útoč, dokud se neotočí. Pokud jdi ho ještě nezabil, uteč do strany a připrav se na další omráčení, proskočení a útok (pokud je potřeba, použij chlazení nebo doplň olej.

Na konci souboje jdi doleva a ulož si hru.


Hlavní menu

7. Skákání po stěnách

Vyskákej nahoru a jdi do oblasti napravo. Granátem nebo ranou dolu znič dřevěnou podlahu a jdi pořád doprava. Z truhly si vezmi modl pro wall jump (opět česky odražení od stěny). Na rozdíl od jiných her se ale Attu nemůže odrážet od všech stěn (protože je těžký robot), ale jen od těch magnetických. V praxi je to spíše tak, že se Attu díky modulu může přichytit magnetu na stěně (je potřeba držet šipku směrem ke stěně!) a z něj se pak odrazit dál nahoru nebo od stěny. Jde tedy o Spidermanovskou schopnost lezení po stěně, než o parkourové skákání ve stylu Prince z Persie a jiných plošinovek.

Někdy skok přímo nahoru nefunguje a je opravdu potřeba skákat ze strany na stranu.

Jdi kousek doleva a všimni si elektřinou nabitých desek na stěně jámy. Skoč na tu nejníže napravo a počkej, až se jí Atti zachytí. Teď můžeš buď pomocí šipky doleva a tlačítka skoku přeskočit na protější stěnu nebo pomocí dvojskoku vyskočit na desku výše. Ať tak či onak, musíš se dostat nahoru doprava a projít dveřmi do další oblasti (nejprve ale samozřejmě posbírej koruny z truhly.

Znič podpěru závalu, seskoč dolu a jdi doprava k uložení. Jdi doprava do další oblasti.


Hlavní menu

8. Žlutá cartrage

Seskoč úplně dolu a použij trampolínu. Vyskoč doprava na další trampolínu a z ní skoč doleva k další trampolíně, ale snaž se po ní neskákat (pokud po ní Attu začal skákat, opatrně mačkej šipku doprava, dokud se nezastaví). Svojskokem přeskoč do chodby napravo.

Vyskoč na první magnet na stěně a pak skoč doleva, doprava, doleva a doprava na plošinu. Přeskoč doleva a v truhle najdeš masivní hlavu přidávající rychlost chlazení. Pak přeskoč doprava a jdi do další oblasti. Jdi doprava kolem nefunkčního výtahu a zbav se vrtulníku a kraba (omrač ho). Vyskákej po zdi nahoru (zde můžeš přímo nahoru) a jdi doleva, kde slez po žebříku, přehoď páku, čímž zapneš výtah, rozbij dřevěný zátaras a skoč dolu na výtah. Výtah přivolej a vyjeď nahoru. Jdi doprava, kde na konci najdeš v truhle žlutou cartrage, která otevírá dveře v hlavní jeskyni.

Vrať se k výtahu, sjeď dolu, po stěně vyskákej opět nahoru a granátem znič betonový zátaras napravo. Dashem se dostaň doprava a zlikviduj kraba strážícího žebřík. Pak ranou dolu (výskok a dolu + blok) znoč elektrickou podlahu a slez dolu. Projdi dveřmi do další oblasti.

Jdi doprava a vždy počkej, až se zasunou bodáky. Zbav se vosy, posbírej šrot a stoupni si na dřevěnou podlahu. Až se zasunou bodáky dole, seskoč a skrč se. Ve vhodný okamžik pak seskákej dolů. Napravo posbírej šrot a jdi doleva ke dveřím, kde se zbav vosy. Jdi dál doleva a dashem proskoč bodáky (až se zasunou). Vylez po žebříku a seber nohy přidávající kapacitu oleje.

Slez po žebříku dolu, proskoč bodáky a projdi dveřmi do další oblasti. Stiskni tlačítko, seskoč dolu a cestou vlevo se vrať do hlavní jeskyně s teleportem.


Hlavní menu

9. Poklad v Dole

Teleportem se přenes do sedmé části hry (symbol vlevo dole), protože v osmé není teleport. Jdi doleva, ulož si hru, jdi dál doleva a projdi dveřmi. Jdi doprava dolu a projdi dveřmi. Jdi doprava, slez po žebříku a utíkej doleva. Nakonci vyskoč nahoru ke dveřím a slez po žebříku do jeho poloviny. Pomocí dash přeskákej doleva a vylez po žebříku ke dveřím.

Seskoč dolu z mostku, a padej doleva. Zbav se vosy a jdi doprava, schovaný před laserem. Na konci projdi dveřmi a ulož si hru u tlačítka. Slezu po žebříku, jdi doprava, seskoč dolu a jdi doleva, kde projdi dveřmi do hlavní jeskyně. Jdi doprava a slez po žebříku dolu. Zbav se vosy a vrtulníku a po magnetické zdi vyskákej nahoru ke dveřím. Projdi do další oblasti.

Jdi doprava, zbav se piláka a pancéřované vosy (omrač ji) a vyskákej doleva nahoru, kde zabij dalšího piláka. Posbírej šrot , sekoč dolu a jdi doprava. Hoď granát na betonový zátaras na zdi vpravo a znič ho. Uvnitř posbírej olej a granáty. Vyskákej nahoru a projdi dveřmi v chodbě vpravo nahoře.

V další oblasti se zbav nepřátel (velký pilák, skákající krab a vrtulník), vyskákej nahoru a seber koruny z truhly. Pak přeskákej doleva nahoru a vyber další truhlu s korunami. Seskoč dolu, jdi doleva a slez po žebříku.

Projdi dveřmi do další oblasti, seber z truhly brnění zvyšující poškození, znič podpěru závalu nalevo, přeskoč doleva a vylez po žebříku k uložení. Dříve popsaným způspbem se dostaž zpět do deváté části hry.


Hlavní menu

10. Cesta dál

Vylez po žebříku a po trampolínách vyskákej až nahoru. (Můžeš se nechat převést doleva a uložit si v další oblasti.) Vlož cartrage do zásuvky a projdi do další oblasti.

Vlnou nahoru znič elektrický strop a dvojskokem se dostaň nahoru. Vylez nahoru a pulsem znič elektrickou podlahu napravo. Skoč dolu, použij chlazení, posbírej šrot a vlnou doprava znič trubky. Z trhly vezmi meč přidávající zbroj, použij chlazení a ranou dolu znič elektrickou podlahu. Seskoč dolu, jdi doprava a znič poklop trampolíny. Vyskákej nahoru doleva a vlnou doprava znič trubky. Přeskoč doprava a jdi do další oblasti.

Seskoč dolu z mostku a po trampolíně vyskoč nahoru. Zbav se dvou vrtulníků a dvojskokem se dostaň na trampolínu nalevo. Vyskoč nahoru doprava a pákou otevři poklop v sousední jeskyni. Seskoč dolu a doprava, kde zlikviduj velkého piláka se štítem. Pak skoč na trampolínu napravo a připrav si obyčejný granát. Během skákání se napřáhni a ve vhodný okamžik ho hoď doleva na betonový poklop a odpal ho. Pak skoč na trampolínu nahoře a přistaň na plošině u truhly. Seber ruce zlepšující zbroj o 4 body. Seskoč dolu, doleva a přes trampolínu se dostaň nahoru doleva do předchozí oblasti.

Přeskoč doleva a projdi do další části hry.

Hlavní menu

11. Loviště

Mapa desáté oblastiMapa desáté oblasti

Hlavní menu

1. Poslední mapa

Jdi doprava a zbav se vosy. Až přiletí další pancéřovaná, omrač ji a znič. Vyskoč dvojskokem nahoru a vyšli vlnu doleva, čímž zničíš elektrucké trubky. Skoč do chodby a seber koruny z truhly. Seskoč dolu a jdi doprava, skoč na trampolínu a nahoře vyšli vlnu doleva, abys pákou otevřel poklop. Skoč nahoru a projdi dveřmi do další oblasti.

Rychle omrač nebo zmraž pancéřovaného chrobáka házejícího granáty a zlikviduj ho (také možná budeš muset použít chlazení a další omráčení). Jdi doleva a zabv se velkého piláka. Vyskákej nahoru a doprava, na konci seber šrot a projdi dveřmi do další oblasti.

Jdi doprava, přivolej výtah a vyjeď nahoru. Pak seskoč doprava dolu a vezmi si poslední část mapy. V inventáři ji aktivuj a získáš achievement Kartograf.


Hlavní menu

2. Teleport

Seskoč dolu, přivolej výtah a opět vyjeď nahoru. Jdi doleva a aktivuj poslední teleport, čímž získáš achievement Cestovatel.

Od teleportu vylez po žebříku vlevo nahoru a dojdi k zásuvce na cartrage. Napřáhni se s obyčejným granátem, vyskoč a hoď ho na betonový zátaras vpravo nahoře. Až ho zničíš, vyskoč nahoru a projdi dveřmi. Znič podpěru podlahy, čímž otevřeš průchod do 4. části hry. Vrať se zpět k teleportu v 10. části.


Hlavní menu

3. Uložení

Od teleportu vyšplhej nahoru po žebříku nalevo a seber chladící kapalinu ze sudu. Seskoč dolu, slez po žebříku úplně dolu a seber granáty a olej. Granátem znič betonový zátaras, skoč dovnitř a posbírej koruny z truhly. Vylez po žebříku, přeskoč doleva a jdi do další oblasti. Seskoč dolu, pulsem znič elektrickou zábranu a dojdi k uložení.


Hlavní menu

4. Žlutá cartrage

Vrať se doprava a vyskoč k průchodu. Dvojskokem s dash skoč doleva nahoru k truhle s korunami. Pak skoč doleva do skryté chodby a jdi do malé jeskyně.

Jdi doprava, posbírej granáty a šrot a vylez po žebříku až nahoru. Po kamenných výstupcích skoč na plošinu nahoře. Teď přijde zatím nejobtížnější hádanka, jaká ve hře byla. To proto, že jakýkoliv přehmat bude potřestán tím, že Attu spadne do laserů a ty ho zraní a vrátí zpět na začátek.

Z pravého konce plošiny vyšli vlnu doleva, pak se rozběhni a přeskoč na propadlo vlevo (buď dvojskokem nebo dash a skok). Jakmile dopadneš, vyšli další vlnu doleva, rychle se odraž a skoč na další propadlo (dvojskok). Z druhého propadla skoč doleva, a ze vzduchu střel další vlnu doleva na poslední páku (je potřeba uvolnit šipku doleva, pak ji zase rychle zmáčknout a přidat blok). Ihned po vyslané vlně se znovu odraž ze vzduchu a doskoč na poslední propadlo. Dřív, než se sklopí se dvojskokem dostaň na kamenný výstupek nahoře. Teď už bude klid, ale nesmíš spadnout, takže z výstupku přeskoč doprava (doporučuji dvojskok přímo nahoru a pak dash doprava) a pak přeskákej doprava, kde pákou vypni lasery (což usnadní případný návrat) - pokud si nevěříš, doporučuji vyslat vlnu.

Na konci otevři truhlu a vezmi žlutou cartrage. Seskoč dolu, jdi doleva (od horního konce žebříku) a vyber koruny z truhly. Jdi doprava, seskoč dolu, jdi doleva a projdi dveřmi do předchozí oblasti. Jdi doprava, seskoč dolu a jdi doleva k uložení.


Hlavní menu

5. Poslední aréna

Od uložení jdi doleva, vyskákej nahoru a posbírej šrot, granáty a chladící kapalinu. Pak seskoč dolu a jdi do oblasti nalevo.

Pro tento souboj v aréně je potřeba použít veškeré vybavení třetí úrovně. Na druhé vlastnosti už tolik nezáleží, ale pro tenhle souboj je použitelná jen zbroj a poškození, protože rychlost chlazení a teplota přehřívání se nevyužijí.

Pákou otevři dveře a vstup do arény. Jelikož je zde horko, budeš muset používat chlazení (nejlépe velkou nádobu, ale postačí i střední). Vždy, když vyjedou z trubek dveře přinášející nepřítele, rychle se podívej na stav teploty, a pokud již není zmrzlá, rychle použij chlazení. Také si uvědom, že použití chlazení zručí veškeré generování teploty, takže můžeš bez omezení používat speciální útoky (puls, vlnu a ránu) a také dash.

Jako první přijde chrobák házející granáty. Nezapomeň, že granáty můžeš odrazit blokem nebo speciálním útokem (puls, vlna, rána). Pomocí pulsu také můžeš chrobáka omráčit, takže budeš mít více času ho zranit. Díky chlazení můžeš neomezeně používat dash, takže strategie může být útok, dash, otočit, útok, dash, a tak pořád dokola.

Dále přijdou dva červení skákaví krabi, které by neměl být problém vyřídit. Stačí, že když po tobě vyskočí do strany, ty je podběhneš pomocí dash.

Po krabech se spustí propadla a tak rychle vyskoč na to nejvyšší. Zbav se několik vln vos a vrtulníků (pokud máš části těla třetí úrovně, neměly by tě tolik zraňovat) a čekej, dokud se lasery opět nevypnou. Nezapomínej, že během chlazení můžeš používat speciální útoky, takže není problém vosy přilétající ze všech stran omráčít pulsem a pak je v klidu zlikvidovat. Puls navíc také zraňuje, takže na menší vosy stačí seslat asi jeden nebo dva pulsy a sami se rozpadnou, a není potřeba po nich skákat a mlátit je mečem.

Jako poslední přijde chrobák házející granáty a k tomu dvě středně velké vosy. Vosy ignoruj, běž k chrobákovi a sešli několik pulsů. Tím nejen chrobáka ochromíš a trochu zraníš, ale také se zbavíš vos. Pak už stačí známým způsobem chrobáka vyřídit dashem a útokem.

Nakonec posbírej šrot, jdi doleva, ulož si hru a počkej na úplné vychladnutí.

Jdi do další oblasti, posbírej šrot a z truhly vpravo nahoře vezmi hlavu zlepšující poškození. Znič dřevěný zátaras napravo, projdi a pulsem (dolu + blok) znič elektrickou podlahu. Seskoč dolu, jdi doleva a v truhle najdeš žlutý energetický modul, který je stejný jako ten předchozí červený, jen umožňuje ničit zátarasy ze žlutých prken. Sebráním posledního modulu také získáš achievement Vymakaný.

Jdi doleva, pomocí tlačítka změnit barvu se přepni na žlutou (po meči musí přebýhat žluté blesky) a znič zátaras. Jdi doleva, přepni na červenou barvu a znič zátaras na stropě. Vylez nahoru, jdi doprava, přepni na žlutou barvu a znič (útokem nahoru) žlutý zátaras nahoře.

Dvojskokem se dostaň nahoru a jdi doprava k dalšímu žlutému zátarasu. Přeskoč k němu, znič ho a jdi do další oblasti.

Jdi doprava, zbav se obrněného chrobáka tak, že ho omráčíš pulsem nebo ledovým granátem (také asi budeš muset použít chlazení), pokračuj doprava a velkého piláka buď zab nebo přeskákej. Přeš plošinu se dostaň k průchodu do dalí oblasti.

Znič podpěru závalu, vylez po žebříku, přeskoč doleva a jdi do další oblasti k uložení (dole).


Hlavní menu

6. Jeskyně v Nalezišti

Od uložení se vrať doprava k teleportu. Přenes se do předešlé části hry (symbol dole uprostřed), jdi doprava k trampolíně a vyskoč nahoru doleva (vlastně můžeš chtít vyskočit doprava, úplně nahoru a pak přejen doleva do další oblasti k uložení; pak se vrať zpět). Zbav se vrtulníku a vlož cartrage do zásuvky. Pak použij trampolínu a skoč nahoru ¨na dřevěný ochoz, ze kterého přejdi doleva do další oblasti.

Seskoč dolu a posbírej šrot, olej a chladící kapalinu. Pak po trampolíně vyskoč nahoru a jdi doleva do další oblasti.

Seskoč dolu, doleva a dolů až na dřevěný ochoz. Nejprve mečem (z výskoku) znič poklop trampolíny a pak granátem betonový zátaras napravo. Z truhly vezmi meč a z větvičky vezmi (šipkou dolu) šestý medailon (v menu se zobrazí na pozici 9).

Vrať se na dřevěný ochoz a z levého konce jeho pravé části seskoč úplně dolu. Granátem znič poklop trampolíny (čistě pro ten pocit, že ve hře děláš vše, co se od tebe očekává) a seber olej a chladící kapalinu napravo. Výtahem vyjeď nahoru, znič podpěru závalu a po plošinách vyskákej nahoru doprava a jdi do předchozí oblasti.

Přeskoč doprava a jdi do hlavní jeskyně. Zbav se vrtulníku, seskoč dolu, jdi doprava dolu (kde je ježek a vrtulník) a slez po žebříku dolu. Jdi doleva až k zátarasu ze žlutých prken. Správně nabitým mečem ji znič a přejdi do další oblasti.


Hlavní menu

7. Modrá cartrage

Zbav se vosy, (můžeš vyskákat nahoru, ale je tam jen trochu šrotu,) seskoč dolu a zlikviduj velkého piláka. Jdi do oblasti nalevo.

Přehoď páku a po propadlech vyskákej nahoru a doprava, kde z truhli vezmi nohy zlepšující poškození (minimálně jedny takové už máš). Pomocí dash a dvojskoku přeskoč doleva a posbírej granáty. Pomocí dash a skoku skoč doprava k páce.

Přehoď páku a aktivuj propadla. Skoč na to první nalevo, pak přeskoč na to níž vlevo a skoč úplně doleva. Seskoč (dolu + skok) níž, přejdi trochu doleva, aby Attu spadl na propadlo níže a pak pomocí dvojitého dash se šopkou doprava se dostaň do bezpeční.

Seskákej dolu skrz dřevěné ochozy a zlikviduj velkého piláka (nebo se na něj vykašli). Přejdi do oblasti napravo.

Jdi doprava a zbav se dvou vrtulníků a obrněného piláka (musíš ho omráčit). Vyskoč nahoru k truhle a vezmi si modrou cartrage.

Jdi doprava, vylez po žebříku a jdi doleva ke dveřím. Granátem znič betonový zátaras vlevo nahoře, skoč dovnitř, seskoč dolu, posbírej šrot a vyskáj zpět nahoru a jdi ke dveřím. (Pokud chceš zničit obrněné vrtulníky, nalákej je do nízké chodby, použij chlazení, pak sešli puls, abys je omráčil a mečem je rozsekej). Projdi dveřmi do další oblasti.

Zbav se piláka, vyskákej nahoru, zlikviduj vodu a jdi do předchozí oblasti napravo. Jdi doprava, vylez po žebříku a jdi doleva k teleportu.


Hlavní menu

8. Medailon v Krystalové jeskyni

Teleportem se přenes do sedmé části hry (symobl vlevo dole), jdi doleva a ulož si hru. Jdi pořád doleva a vlož cartrage do zásuvky. Vylez po žebříku a přejdi do oblasti nalevo.

Jdi doleva, zbav se několik vos, přeskoč na dřevěný ochoz vlevo nahoře a pak dvojskokem s dash na další, kde je truhla s korunami. Až je vybereš, skoč doleva, seskoč dolu a jdi doleva a projdi dveřmi do další oblasti.

Pomocí dash a skoku přeskoč doprava k dřevěnému zátarasu, který znič. Zabv se vosy, posbírej koruny z truhly a seber (šipka dolu) další medailon (má číslo 7). Přeskoč doleva k žebříku, slez dolu a stoupni si na (ne)jezdící stupínek. Pákou ho zapni, skrč se a přejeď doprava. Přeskoč k páce, přepni ji a přeskákej doleva a přes propadla doprava nahoru k průchodu do další oblasti.


Hlavní menu

9. Fialová cartrage

Znič podpěru závalu, projdi dveřmi (jdi zpět v hlavní jeskyni se třetím kupcem), vylez po žebříku nalevo a jdi znovu do další oblasti. Jdi doleva a tentokrát slez po žebříku dolu. Znič dřevěný zátaras napravo (za ženříkem) a posbírej koruny z truhly.

Jdi pořád doleva až na úplný konec, znič podpěru závalu a přehoď páku. Vrať se doprava ke dveřím a vylez po spuštěném žebříku nahoru. Zbav se vosy, přeskákej doleva a jdi dveřmi do další oblasti.

Přehoď páku, ale neskákej po všech propadlech, protože se budou postupně uvolňovat a nestihl bys to. Začni tedy dvojskokem doleva na vyšší propadlo a pak hned dvojskokem doprava a vyšší propadlo u zdi. Dalším dvojskokem přeskoč doleva na propadlo, které se ještě nedeaktivovalo a přeskákej doleva a nahoru na propadlo úplně vlevo nahoře. Pomocí dash se šipkou doprava se dostaň na propadlo napravo a přeskoč na dřevěný ochoz. Přeskoč k průchodu do další oblasti.

V další oblasti slez po žebříku a zbav se vrtulníku, obrněného ježka a diamantového kraba (používej puls k omráčení). Vylez po žebříku a zbav se kraba a vosy. Dvojskokem se dostaň doleva k truhly s korunami, pak přeskoč zpět doprava a pomocí dvojskoku s dash se dostaň na další plošinu napravo. Zlikviduj vosu a dalším dvojskokem s dash se dostaň k truhle, ve které je fialová cartrage otevírající dveře zpět v páté části hry. Seskoč dolu, projdi dveřmi, znič podleru závalu a seskoč dolu do hlavní jeskyně.


Hlavní menu

10. Medailon v chemičce

U kupce si ulož hru, jdi doprava k teleportu a přenes se do čtvrté nebo šesté částu hry (dva symboly napravo v prostřední řadě), protože v páté části teleport není (já doporučuji čvrtou část, protože odtud je to blíž).

Od teleportu vyskákej doleva nahoru, vylez po žebříku a projdi dál. Vyskákej napravo nahoru a projdi do další oblasti k uložení. Vylez po žebříku, projdi dveřmi, jdi doleva a projdi dveřmi do páté části hry.

Jdi doprava, pomocí blok se chraň před granáty a vyskoč nahoru. Zbav se kraba a vosy, jdi doleva a přeskákej doprava do průchodu do další oblasti.

Jdi doprava a po plošinách přejeď doleva a nahoru. Až bude plošina nahoře, jednoduše pomocí dvojskoku doleva a dash se dostaneš k průchodu do další oblasti.

V další oblasti se zbav kraba a vrtulníku a skákej pořád nahoru až k žebříku. Opatrně po něm vylez k zásuvce. Vlož cartrage a jdi do oblasti nalevo.

Skoč na betonový výstupek uprostřed a ranou nahoru přehoď páku a aktivuj propadlo. Vyskoč na propadlo vlevo a dvojskokem se dostaň doleva nahoru, kde se zbav vosy. Seber další medailon ukradený vesničanům, pak posbírej koruny a olej a pomocí dash a skoku přeskoč doprava, kde je další truhla s korunami.

Seskoč dolu, jdi doleva, seskoč z dřevěného mostku a při pádu miř doprava. Z truhly vezmi meč třetí úrovně zvyšující zbroj.

Projdi průchodem vlevo a znič podpěru závalu, čímž otevřeš zkratku do druhé části hry. Přeskoč doleva (zbav se vos), projdi do oblasti nalevo, kde je teleport.


Hlavní menu

11. Poslední medailon

Od teleportu jdi doprava a seskákej dolu. Jdi doleva a projdi dveřmi do další oblasti.

Jdi doleva, seskoč dolu a zbav se velkého piláka. Skoč doleva, přepni meč na žlutou barvu a znič zábranu. Projdi do další oblasti.

Skoč na pomalu jednoucí plošinu a likviduj zábrany podle jejich typu. Pokud to nestihneš, spadneš na lasery, které tě vrátí na začátek. Nic moc se tedy neděje, stačí počkat na plošinu a pokračovat dál. Nejprve přepni na červenou barvu a znič zábranu mečem, pak přepni na žlutou a znič další. Rychle přepni dvakrát barvu zpět na červenou a znič třetí zábranu. Pak se napřáhni s granátem a znič betonový zátaras. Přepni barvu na žlutou a znič poslední zátaras.

Nalevo skoč na plošinu a zab vosu. Skoš zpět na plošinu a nech se odvést zpět doprava. Až pojedeš pod pákou uprostřed, vyšli nahoru rány a vypni lasery. Pokud se netrefíš, zkus to znovu při další jízdě kolem. Až bude laser vypnutý, skoč dolu a seber poslední medailon, čímž získáš achievement Nevyčíslitelný.


Hlavní menu

12. Zelená cartrage

Pak seber z truhly meč, posbírej olej a granáty, jdi doprava a vylez po žebříku. Počkej na plošinu a přejeď doleva. Přeskoč doleva, slez po žebříku a projdi dveřmi do další oblasti.

Znič nebo přeskoč dva kraby a znič dřevěnou zábranu napravo. Vypořádej se s pancéřovaným chrobákem (stačí se nalevo schovat před jeho granáty, pak k němu přijít, omráčit ho nebo zmrazit a mlátit do něj.) Pak seber šrot a chladící kapalinu a vyskákej nahoru k truhle. Najdeš v ní zelenou cartrage, která otevírá dveře v osmé oblasti. Seskoč dolu, vylez po žebříku napravo a projdi dveřmi do další oblasti.

Znič podpěru závalu, zbav se pancéřovaného chrobáka a piláka nahoře, vyskákej nahoru a projdi dveřmi do hlavní jeskyně.

Jdi doprava, přivolej výtah, vyjeď nahoru a jdi doleva kolem teleportu do další oblasti k uložení (dole).


Hlavní menu

13. ??

Vrať se k teleportu a přenes se do sedmé části hry (symbol vlevo dole), protože v osmé není teleport. Jdi doleva, ulož si hru, jdi dál doleva a projdi dveřmi. Jdi doprava dolu a projdi dveřmi. Jdi doprava, slez po žebříku a utíkej doleva. Nakonci vyskoč nahoru ke dveřím a slez po žebříku do jeho poloviny. Pomocí dash přeskákej doleva a vylez po žebříku ke dveřím.

Seskoč dolu z mostku, a padej doleva. Zbav se vosy a jdi doprava, schovaný před laserem. Na konci projdi dveřmi a ulož si hru u tlačítka. Slezu po žebříku, jdi doprava, seskoč dolu a jdi doleva, kde projdi dveřmi do hlavní jeskyně. Jdi doprava a slez po žebříku dolu. Zbav se vosy a vrtulníku, jdi doprava a vlož cartrage do zásuvky. Projdi do další oblasti.

Tato oblast je v mapě rozmazaná, takže není vidět, kam jdeš. Proto je pdávat dobrý pozor na to, kde jsou průchody dál.

Zbav se velkého poláka se štítem a pak vrtulníku. Skoč dolu a jdi doprava, kde bys měl odhalit skrytou chodbu (pokud ne, prostě skoč doprostěd stěny). Jdi doprava, seber šrot a projdi dveřmi do malé jeskyně.

Zbav se ježka (omrač ho), jdi doprava a rozbij dřevěný zátaras. Jdi dál, zbav se ježka, kraba a vosy a na konci seber meč z truhly. Vrať se zpět a seskoč z dřevěného mostku asž dolu. Jdi doleva, zbav se vosy a posbírej olej. Seskákej doleva dolů, zab dva kraby a z truhly seber koruny. Vykákej zpět nahoru a jdi doprava. Slez po žebříku a zbav se dvou piláků a včely (která pravděpodobně tragicky zahyne po použití pulsu pro omráčení piláků). Jdi doprava, vyskákej nahoru a seber koruny z truhly.

Jdi doleva, vylez po žebříku, dvojskoky se dostaň nahoru a projdi dveřmi zpět.

Jdi doleva, vyskoč nahoru, zbav se vrtulníku a pak i piláka se štítem a jdi doprava k horním dveřím. Projdi do další oblasti.

Znič dřevěný zátaras napravo, zbav se dvou vos a seber šrot z bedny. Znič další zátaras, dojdi k dalšímu a taky ho znič. Uvnitř se zbav kraba a vosy a seber olej. Vrať se zpět a vylez po žebříku. Omrač a zab pancéřovanou včelu a skoč doprava k truhle s rukama. Přeskoč doleva a znič dřevěný zátaras, za kterým zab vosu a seber koruny z truhly. Vlevo pulsem zničit elektrickou podlahu a seskočit dolu. Vrať se dveřmi do předchozí oblasti. Zbav se piláka se štítem, pak vrtulníku, jdi doleva, zabij dalšího piláka se štítem a projdi do předchozí oblasti.

Jdi doleva, zbav se vosy a piláka a seskoč z dřevěného mostku. jdi doleva a dolu, kde projdi do další oblasti. Seskoč dolu a projdi dveřmi do další oblasti. Ulož si hru, slez po žebříku dolu a jdi doleva, kde se zbav nepřátel. Projdi do další části hry.

Proskoč bodáky, zbav se piláka se štítem, běž doleva, přeskoč další bodáky a zabij piláka. Vylez po žebříku (pozor na další bodáky) a projdi dveřmi do další oblasti. Jdi doprava, vylez po žebříku a jdi doleva k teleportu. Přenes se zpět do desáté části hry (symbol vpravo dole).


Hlavní menu

14. Fialová cartrage

Od teleportu jdi doprava, seskákej dolu a znič žlutou zábranu. Jdi do další oblasti.

Znič červenou zábranu a jdi doprava. Až se zasunou bodáky, přeskákej doprava. Dojdi na úplný konec, až se zasunou bodáky, použij dash a pak dash se šipkou doprava, aby ses dostal ke dveřím do další oblasti.

Jdi doleva a seber fialovou cartrage. Pak se dvojskokem dostaň do skryté chodby vpravo nahoře. Vylez po žebříku a posbírej granáty, olej a chladící kapalinu. Vrať se dolu, jdi doleva, přeskoč ježka a po žebříku vylez k průchodu do další oblasti.


Hlavní menu

15. Souboj s Bossem 2.0

Přehoď páku a vrať se k teleportu. Vylez po žebříku nalevo nahoru a vlož cartage do zásuvky. Jestliže to byla poslední cartrage, kterou jsi použil, získáš achievement Pán klíčů.

Projdi do nové oblasti. Posbírej šrot a jdi do další oblasti. Seskoč dolu a vlevo posbírej šrot a koruny. Pak se vrať ke vchodu.

Všimni si páky nalevo, skoč dolu a stoupni si pod ni. Ranou nahoru ji přepni, obyčejným skokem skoč na malý kamenný výstupek napravo a pak dvojskokem na propadlo. Rychle vyšli vlnu doleva a odraž se skokem doleva dřív, než se propadlo spustí. Dvojskokem se dostaň na druhé propadlo a dalším dvojskokem doleva na plošinu.

Slez po žebříku, znič dřevěný zátaras pod ním a ulož si hru tlačítkem. Pokračuj doleva do další oblasti.

Jdi doleva a pomocí dash proskoč dveřmi dřív, než tě slisují. Počkej na příchod bosse, což je zlodějská rybka ovládající robotocké brnění ovládající obrovského pavouka.

V aréně jsou kamenné plošiny a mezi nimi dřevěné mosty. Mosty ale spadnou chvilku po té, co na ně vstoupíš a tak se je snaý přeskakovat a zůstávat stát jen na kamenných plošinách.

Pavouk může útočit ledovými koulemi, které můžeš odrazit tlačítkem blok. Dále vysílá vosy, které můžeš zničit mečem.

Až pavouk vystřelí ruku (nebo obě) zespoda nahoru a udělá z nich most ve tvaru T, můžeš na ruku skočit, vylézt nahoru a mečem zaútočit na hlavu. Až se ruka spustí, rychle přeskoč zpět na pevnou plošinu.

Když pavouk udělá z rukou vrtule a vyšle je do stran, skrč se, abys uhnul jeho útoku ze stran. Další útok pavouka je ten, že tě prostě secvakne svýma rukama, proti čemuž jsem nenašel žádnou účinnou obranu. Tedy kromě toho být někde jinde dřív, než pavouk začne cvakat.

Alternativní způsob útoku na pavouka je posílat nahoru rány (šipka nahoru + blok), ale zasáhnout můžeš jen hlavu a ta je většinou uprostřed mezi plošinami, takže bys ránu musel vysílat z prostřed skoku, což není moc snadné. Navíc uprostřed je nejvíc nebezpečno a pavouk by tě rychle vyřídil.

Občas se stane (asi kvůli chybě ve hře), že Attu spadne dolu mezi plošiny, ale nezraní ho to a on tam zůstane pobíhat. V tom případě že nejlepší naběhnout doleva nebo doprava na bodáky, což ho trochu zraní, ale vrátí ho to nahoru na plošinu.

Nejlepší strategie je držet se na krajní větší plošině (mě se osvědčila ta napravo), protože tam nedolétnou ledové střely (a pokud ano, dají se odrazit blokem) a málo kdy tam pavouk zaútočí rukama (cvakání a útok zespodu). Jediný problém tak jsou vosy a občasný útok ze stran.

Až se pavouk schoulí do klubíčka a odporoučí se do věčných lovišť, přeskákej doleva, vyskoč do dveří a ulož si hru.


Hlavní menu

16. Skladiště oleje

Jdi do další oblasti a posbírej veškerý olej ze sudů a také koruny z truhly (čistě pro ten pocit).

Jdi doleva a dostaneš achievement Konečně doma za dokončení hry. Pokračuj doleva a dočkáš se krátkého outra (závěrečné video).

Hlavní menu

12. Konec


Hlavní menu

1. Dokončeno

Nyní máš všechny medailony a zbavil jsi se i zlodějských rybek (resp. to vypadá, že to byla jen jedna rybka, které jsi dvakrát namlátil).

Zatím jsem nezískal achievement "otevři všechny truhly", takže jsem buď nějakou skrytou nenašel, nebo jsem nějakou neotevřel, i když jsem ji zapsal do návodu. Pokud víte, kde se nalézají další truhly, nebo se vám podle návodu podařilo všechny najít, dejte mi prosím vědět na email uvedený níže.

Po skončení hry se dostaneš do hlavního menu, ale pomocí položky Pokračovat se můžeš vrátit zpět do hry a dokončit, co jsi ještě nestihl.

Také se můžeš vrátit do posledních částí hry, likvidovat velké piláky, chrobáky a další nepřátele a zkusit dosáhnout maximální úrovně a získat všechny vylepšení ze stromů.

Hlavní menu

13. Popis nepřátel


Hlavní menu

1. Nepřátelé


Hlavní menu

1. Ježek

Základní verze ježka neútočí a jen vydává podivný zvuk. Zranit může jen když se ho Attu dotkne. Ostatní verze ježka útočí elektrickými výhoji nebo házením granátů. Všechny ježky stačí přeskočit nebo proběhnout dashem.


Hlavní menu

2. Krab

Základní a pancéřovaná verze kraba neútočí a zraní jen, když se ho Attu dotkne. Což ale vzhledem k tomu, že se pohybuje, není až takový problém. Pancéřovaná verze, když spatří Attua, obvykle dojde na kraj plošiny a tam stojí, čímž znemožňuje Attuovy na plošinu vstoupit a použít puls na omráčení. Některé verze krabů mohou házet granáty. Červený krab může skákat mezi plošinami a útočit na Attua zhora nebo zdola.


Hlavní menu

3. Vosa

Vosa útočí žihadlem. Obvykle útočí shora, takže je lepší použít útok nahoru (šipka nahoru + útok). Pokud ale vosa přilétá ze strany, útok nahoru ji nezasáhne! Při omráčení zůstane vosa viset ve vzduchu.


Hlavní menu

4. Vrtulník

Všechny typy vrtulníku útočí házením granátů. Velikost a barva vrtulníku určuje, kolik zásahů vydrží. Když se Attu k vrtulníku přiblíží, snaží se vyletět výše, aby tak unikl zásahu. Zabít se dají pomocí vlny do strany nebo rány nahoru, ale také je možné je nalákat do nízké chodby nebo pod výstupek, kde se pak zaseknou a nemohou vyletět výše.


Hlavní menu

5. Pilák

Pilák útočí pomocí rotačních pil přidělaných na rukách. Díky nim může na Attua útočit zhora (když pilák stojí o něco víš než Attu), ale Attu může útočit zdola. Naopak Pilák ani Attu na sebe nemohou útočit, pokud Attu stojí nad pilákovou hlavou, a to ani v přídě, kdy pily dosahují do místa, kde Attu stojí.


Hlavní menu

6. Chrobák

Základní verze chrobáka útočí jen mečem. Ten je ale hodně velký a může na Attu útočit, i když stojí dál a/nebo o něco výš. Další verze chrobáka mohou ještě vystřelovat granáty nebo skákavé granáty.


Hlavní menu

7. Zlodějská ryba

Toto je ryba, kterou jste viděli v intru a která okradla vesničany. Ve hře se vyskytuje pouze na specifických místech označených jako souboj s bossem. Rybu ve hře nezabijete. Pouze vždy zničíte stroj, který používá k útoku.


Hlavní menu

2. Typy nepřátel


Hlavní menu

1. Základní verze

Tato verze má pouze základní útok a lze ji zranit útokem mečem i všemi speciálními útoky.


Hlavní menu

2. Větší verze

Od většiny nepřátel (kromě ježka) existuje i větší verze (u vos existují celkem 3 velikosti), která má více životů a způsobuje větší zranění. Velké verze piláka a chrobáka není možné přeskočit (pokud Attu i nepřítel stojí na stejné úrovni) a lze se přes ně dostat pouze s pomocí dash.


Hlavní menu

3. Diamantová verze

Diamantové nepřátele (jdou poznat podle bílých krystalů na jejich těle) není možné zranit útokem mečem ani speciálními útoky. Lze je ale omráčit pulsem a následně je rozbije jediný úder mečem.


Hlavní menu

4. Pancéřovaná verze

Pancéřované nebo obrněné (jsou černí nebo tmavý s červenými pruhy) nejdou zranit mečem ani speciálními útoky. Lze je ale zmrazit ledovým granátem nebo omráčit pulsem a následně se stávají zranitelnými. Stále je ale potřeba počítat s tím, že mají mnohem více životů než jejich základní verze, takže bude obtížnější je zabít.


Hlavní menu

5. Verze se štítem

Tato verze existuje pouze u piláka (ve dvou velikostech) a nelze ji zranit zepředu, kde má štít. Útočit lze pouze zezadu, což ale znamená buď provést jen jeden útok a pak utéct (protože se pilák okamžitě otočí), nebo piláka omráčit (ledovým granátem nebo pulsem), což ale dost často způsobí, že se pilák stejně otočí štítem k Attuovi, takže je pak potřeba ho přeskočit nebo proskočit dashem.


Hlavní menu

3. Links


Hlavní menu

1. Oficiální stránky hry

Feudal Alloy
Hlavní menu

4. Credits

Made by Nothrem Sinsky © 2019 - All rights reserved.


Hlavní menu

1. Author

Nothrem Sinsky

attu@nothrem.cz


Hlavní menu

2. Credits


Hlavní menu

3. Engine

JEWE2

Engine for walkthroughs developed by Nothrem Sinsky


Hlavní menu

5. Historie návodu

7.2.2019Návod na první část hry (Začátek a Bojiště)
8.2.2019Návod na druhou část hry (Diamantové doly)
9.2.2019Návod na třetí část hry (Raketová základna)
10.2.2019Návod na čtvrtou část hry (Elektrárna)
Popis oblastí za elektrickými dveřmi (Bojiště, Doly, Základna a Elektrárna)
11.2.2019Návod na pátou část hry (Chemička)
12.2.2019Návod na šestou část hry (Chladírna)
13.2.2019Dokončení návodu na šestou část hry (Chladírna)
Návod na sedmou část hry (Krystalické jeskyně)
15.2.2019Návodu na osmou část hry (Uhelné doly)
Začátek návodu na devátou část hry (Archeologické naleziště)
16.2.2019Dokončení návodu na devátou část hry (Archeologické naleziště)
Začátek návodu na desátou část hry (Loviště)
17.2.2019Dokončení návodu na desátou část hry (Loviště)
Doplnění návodu na získání chybějících medailonů z předchozích částí
Doplnění popisu nepřátel
JEWE supported browsers: Internet Explorer 7Firefox 2 & Firefox 3Opera 9.5+Safari 3Google Chrome